Trend spadkowy delikatnie wyhamował

Producenci mleka od grudnia borykają się z dużymi obniżkami cen surowca. Jednak z najnowszych danych wynika, że trend spadkowy zaczyna delikatnie wyhamowywać. Spadki nie są już tak drastyczne jak na początku roku. Z danych Komisji Europejskiej opublikowanych 4 października 2023 r. wynika, że średnia cena mleka w sierpniu 2023 r. osiągnęła poziom 43,65 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 0,2% w porównaniu do lipca 2023, oraz o 16,7% w porównaniu do sierpnia 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej we wrześniu bieżącego roku trend spadkowy zostanie utrzymany, a cena nadal będzie się utrzymywać poniżej 44 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W sierpniu 2023 r. w szesnastu państwach członkowskich odnotowano spadki cen mleka w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: we Włoszech – o 3,1%, do 49,46 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była o 3,0% niższa); na Węgrzech – o 2,8%, do 39,32 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 13,0%); w Czechach – o 2,4%, do 40,04 EUR (w relacji rocznej o 15,0% niższa); w Hiszpanii – o 2,3%, do 50,29 EUR/100 kg (w relacji rocznej o 8,8% wyższa). W analizowanym miesiącu ceny mleka wzrosły w dziewięciu krajach. Największe podwyżki zanotowano w Belgii – o 8,7%, do 42,38 EUR/100 kg (cena była o 24,6% niższa niż w ubiegłym roku); na Łotwie – o 6,5%, do 36,00 EUR (o 27,7% mniej w relacji rocznej). W Holandii od maja cena utrzymała się na takim samym poziomie, tj. 43,25 EUR, jednak jest o 27,9% niższa niż w sierpniu 2022 r. Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–08.2023; źródło: KE

W Polsce średnia cena w sierpniu 2023 r. wynosiła 41,72 EUR/100 kg i była o 1,0% niższa niż w lipcu 2023 r. oraz o 18,0% niższa niż w sierpniu 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że we wrześniu 2023 cena ulegnie dalszym spadkom i będzie wynosić poniżej 41 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 4,42% niższa od średniej unijnej. W sierpniu 2023 r. Polska znalazła się na dwunastym miejscu od końca pod względem ceny. Niższe ceny wypłacane były producentom: w Bułgarii (41,46 EUR), Czechach (40,04 EUR), Danii (41,60 EUR), Niemczech (41,04 EUR), Estonii (39,73 EUR), Irlandii (38,32 EUR), na Łotwie (36,00 EUR), Litwie (33,87 EUR), Węgrzech (39,32 EUR), w Słowacji (40,84 EUR) oraz Szwecji (36,24 EUR).

GDT Price Index 2004–03.10.2023; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (19 września i 3 października). Pierwsza zakończyła się wzrostem indeksu o 4,6%, przy średniej cenie na poziomie 2957 USD/t. Podczas drugiej aukcji indeks cen produktów mlecznych odnotował kolejny wzrost – o 4,4%, a średnia cena wyniosła 3104 USD. Od stycznia 2023 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 9,6%.

Podczas ostatniej aukcji (3 października 2023 r.) odnotowano wzrosty cen pięciu oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku – o 6,6%, do 2558 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 4,8%, do 2931 USD/t; bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 3,7%, do 4979 USD/t. Spadek ceny odnotowano w przypadku sera Cheddar – o 4,8%, do 3853 USD/t, oraz laktozy – o 1,3%, do 594 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia