Od czerwca unijna cena mleka rośnie

tekst: Dorota Śmigielska

Trwający od początku roku trend spadkowy ceny mleka został wyhamowany w czerwcu i obecnie utrzymuje się trend wzrostowy. Według danych Komisji Europejskiej średnia cena mleka w sierpniu br. w Unii Europejskiej odnotowała wzrost o 0,6% w relacji miesięcznej i ukształtowała się na poziomie 33,05 EUR/100 kg. Jednak w porównaniu z sierpniem zeszłego roku jest niższa o 2,9%. Komisja Europejska szacuje, że również we wrześniu cena surowca utrzyma trend wzrostowy i będzie wynosić 33,43 EUR/100 kg. Analizując dane od stycznia 2003 r. do sierpnia 2020, najwyższą cenę europejscy producenci otrzymywali w grudniu 2013 r. – 40,27 EUR/100 kg. Różnica między ceną obecną a najwyższą wynosi prawie 17,93%.

33,43 EUR/100 kg
średnia cena skupu mleka w UE we wrześniu

Analizując dane z poszczególnych krajów członkowskich, cena mleka w sierpniu wzrosła w porównaniu do lipca w osiemnastu państwach. Największy wzrost w relacji miesięcznej odnotowano w: Irlandii – o 3,2%, do 33,89 EUR/100 kg; Polsce – o 3,2%, do 30,79 EUR/100 kg; Austrii – o 2,8%, do 37,26 EUR/100 kg; na Litwie – o 2,6%, do 26,16 EUR/100 kg. W siedmiu krajach odnotowano spadek cen, z czego największy miał miejsce w Holandii – o 2,9%, do 33,00 EUR/100 kg. W Danii i Hiszpanii ceny surowca w sierpniu były na takim samym poziomie, jak miesiąc wcześniej, i wynosiły odpowiednio 33,44 EUR oraz 31,55 EUR/100 kg.

W sierpniu polscy producenci mleka otrzymywali za surowiec 30,79 EUR/100 kg – o 3,2% więcej niż w lipcu br. oraz o 2,2% więcej niż w sierpniu 2019 r. Różnica średniej ceny mleka pomiędzy Polską a UE zmniejsza się od maja 2020 r. i w analizowanym miesiącu wyniosła 6,84%.

Zmniejszenie różnicy pomiędzy polską a europejską ceną surowca powoduje, że w sierpniu zajmowaliśmy dziewiąte miejsce od końca, a nie piąte, jak to miało miejsce w maju br. Niższe ceny otrzymywali producenci w Belgii, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, Węgrzech, w Portugalii, Rumunii i Słowenii.

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (15 września i 6 października). Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich wzrósł o 3,6%, do 3092 USD, natomiast podczas drugiej był o 2,2% wyższy i osiągnął poziom 3143 USD, co łącznie daje wzrost o 5,8%. Biorąc pod uwagę dane od początku roku, wartość indeksu obniżyła się o 3,4%.

Podczas ostatniej aukcji (6 października) ceny pięciu z ośmiu oferowanych produktów wzrosły, największy wzrost miał miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 9,1%, do 2569 USD/t. Masło podrożało o 8,4% i kosztowało 3561 USD/t. Wzrosły również ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego, pełnego mleka w proszku oraz sera Cheddar – odpowiednio o  5,4%, 1,7% i 0,4% – i osiągnęły poziom 4131 USD/t w przypadku tłuszczu mlecznego, 3041 USD PMP oraz 3694 USD w przypadku sera. Jedynie ceny laktozy i odtłuszczonego mleka w proszku spadły o 7,4% i 0,9%.

W portach Europy Zachodniej ceny masła 28 sierpnia wynosiły 4038 USD/t – były o 2,5% wyższe niż w lipcu i o 3,5% wyższe niż w zeszłym roku. W tym samym czasie za OMP producenci otrzymywali 2525 USD, tj. o 1% więcej niż przed miesiącem oraz o 7% więcej niż w 2019 r. Wzrosła również cena PMP – o 1% w porównaniu z lipcem, do 3275 USD, a w relacji rocznej o 4%. 

Nadchodzące wydarzenia