Msza na 25-lecie

Żyjemy w czasach, które nie sprzyjają świętowaniu, jednak takiej okazji, jak srebrny jubileusz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, nie sposób było nie uczcić. Najlepszą formą obchodów tego wydarzenia okazała się msza św. dziękczynna za udane lata działalności.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Ćwierć wieku temu powstała Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Z tej okazji 14 maja w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie odbyła się uroczysta msza święta, w której uczestniczyli prezydenci Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, przedstawiciele zarządu Federacji, cała jej dyrekcja, członkowie związków regionalnych oraz pracownicy naszej organizacji.

Podczas nabożeństwa dziękczynnego za minione lata owocnej pracy modlono się o pomyślność w przyszłości i zdrowie wszystkich polskich hodowców bydła mlecznego, pracowników PFHBiPM oraz ich rodzin i bliskich.

Mszę koncelebrował ks. Mateusz Kielarski, który w wygłoszonej homilii powołał się na słowa św. Augustyna mówiące o tym, że miłość to wybór i akt woli potwierdzony przez wierność, i podkreślił ich aktualność. Jak powiedział, Bóg zna nasze lęki, obawy, problemy, niepewność o zdrowie i o to, co przed nami. Trzeba pamiętać, aby w tych chwilach pokładać ufność w Chrystusie, który apostołów mianował swoimi przyjaciółmi, odtąd przestali być jego sługami.

Hodowcy podczas nabożeństwa modlili się także o sprzyjającą aurę dla rolnictwa, aby nie dotknęła ich prognozowana na ten rok susza. Na zakończenie ks. Kielarski udzielił wszystkim błogosławieństwa na dalsze pomyślne lata.

Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik podziękował uczestnikom nabożeństwa i złożył życzenia z okazji jubileuszu Federacji. Podczas trwania uroczystości zachowane zostały wszystkie środki ostrożności i bezpieczeństwa niezbędne w związku z epidemią Covid-19. Mimo że w liturgii uczestniczyło prawie 80. osób, ryzyko zakażenia wirusem ograniczono do absolutnego minimum.

Wydarzenie było na bieżąco transmitowane online na stronie internetowej Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dostępne będzie na federacyjnym kanale platformy YouTube. 

Nadchodzące wydarzenia