e-Wystawa – rozpoczyna się prezentacja wystawców

Zakończyły się już sesje nagraniowe w gospodarstwach na potrzeby e-Wystawy. Obecnie chcielibyśmy przedstawić listę wystawców, którzy zdecydowali się na udział w tym wydarzeniu.

Od dnia dzisiejszego codziennie w zakładce Dla hodowcy / e-Wystawa / Lista wystawców będziemy zamieszczać informacje o kolejnych uczestnikach e-Wystawy.

Na tydzień przed finałem na portalu YouTube zostaną zamieszczone materiały filmowe z nagrań wszystkich krów pierwiastek. Na tej podstawie sędzia wystawy dokona oceny finałowej i wybierze czempiona i wiceczempiona.

Finał przewidziany jest pod koniec listopada w ostatni weekend (sobota lub niedziela).

Proszę śledzić naszą stronę e-Wystawy na której na bieżąco będziemy podawać bliższe informacje związane wystawą.

Zapraszamy do poznania informacji o kolejnych uczestnikach e-Wystawy, którzy będą codziennie, sukcesywnie dodawani na stronie pfhb.pl/e-wystawa o czym będziemy powiadamiali na naszym portalu.

Zebrane informacje można znaleźć pod tagiem „e-wystawa”:

https://holstein.pl/tag/e-wystawa/

Nadchodzące wydarzenia