Czy cena mleka spadnie poniżej 50 EUR?

W ciągu ostatnich dwóch lat średnia cena mleka w Unii Europejskiej utrzymywała trend wzrostowy. Pierwszą korektę producenci mleka odczuli w grudniu 2022 r. Niestety w kolejnych miesiącach cena nadal spada. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 maja 2023 r., wynika, że średnia cena mleka w marcu bieżącego roku osiągnęła poziom 50,38 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 5,5% w porównaniu z lutym, jednak nadal pozostawała o 14,7% wyższa niż w marcu 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w kwietniu bieżącego roku trend spadkowy zostanie utrzymany, a cena spadnie poniżej 50 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W marcu tego roku w dwudziestu dwóch państwach członkowskich odnotowano spadki cen mleka w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: w Irlandii – o 12,3%, do 47,68 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 2,6%); w Niderlandach (Holandia) – o 9,8%, do 50,50 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena pozostawała wyższa o 8,6%); w Niemczech – o 8,0%, do 49,76 EUR/100 kg (w relacji rocznej o 3,7% wyższa); w Danii – o 7,0%, do 53,32 EUR/100 kg (o 15,3% więcej w porównaniu z marcem 2022 r.); w Belgii – o 7,0%, do 45,67 EUR/100 kg (o 4,2% mniej w relacji rocznej). W pozostałych czterech krajach członkowskich odnotowano wzrost cen, z czego największy miał miejsce: na Litwie – o 3,6%, do 38,17 EUR/100 kg; Malcie – o 1,2%, do 61,27 EUR; Łotwie – o 1,1%, do 34,37 EUR/100 kg. Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

W Polsce średnia cena w marcu 2023 r. wynosiła 47,66 EUR/100 kg i była o 0,8% niższa niż w lutym 2023 r., ale o 15,0% wyższa niż w marcu 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w kwietniu bieżącego roku cena ulegnie dalszej korekcie, do poziomu poniżej 47 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 5,4% niższa od średniej unijnej. W marcu Polska znalazła się na piątym miejscu od końca pod względem ceny. Niższe ceny wypłacane były jedynie producentom w Belgii (45,67 EUR), Bułgarii (47,57 EUR), na Litwie (34,37 EUR) i Łotwie (38,17 EUR).

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–03.2023; źródło: KE

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (18 kwietnia i 2 maja). Pierwsza zakończyła się wzrostem o 3,2%, przy średniej cenie 3362 USD. Podczas drugiej odnotowano kolejny wzrost indeksu cen produktów mlecznych o 2,5%, a średnia cena wyniosła 3506 USD. Od stycznia 2023 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 3,5%.

GDT Price Index 2004–02.05.2023; źródło: www.globaldairytrade.info

Podczas ostatniej aukcji (2 maja 2023 r.) odnotowano wzrosty cen pięciu oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku pełnego mleka w proszku – o 5,0%, do 3230 USD/t; sera Cheddar – o 4,5%, do 4561 USD/t; masła – o 2,4%, do 4947 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 1,5%, do 2787 USD/t. Jedynym produktem, którego cena spadła, był bezwodny tłuszcz mleczny. Spadek wyniósł 2,4%, do ceny na poziomie 4832 USD/t.  

Nadchodzące wydarzenia