Cena mleka osiąga nowy rekord

Wieloletni rekord z grudnia 2013 roku, kiedy cena osiągnęła poziom 40,27 EUR, poszedł już dawno w zapomnienie. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 4 maja 2022 roku, wynika, że średnia cena mleka w marcu tego roku wynosiła 43,48 EUR/100 kg i była o 2,3% wyższa od ceny w lutym oraz o 23,6% wyższa niż w marcu 2021. Cena surowca w analizowanym miesiącu była o 7,97% wyższa od wcześniej wspomnianej ceny rekordowej z grudnia 2013 roku. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w kwietniu bieżącego roku trend wzrostowy nadal będzie się utrzymywać, a cena przekroczy 44,50 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Śmigielska, zdjęcie: The Humble Co. 

W relacji miesięcznej, w marcu 2022 roku, cena mleka wzrosła w dwudziestu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano w: Danii – o 5,8%, do 46,23 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 28,7%); Chorwacji – o 4,7%, do 37,66 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 11,5%); Belgii – o 4,5%, do 47,68 EUR/100 kg (wzrost o 39,6% w porównaniu z marcem 2021); Finlandii – o 4,2%, do 43,93 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 11,3% w relacji rocznej); Szwecji – o 4,0%, do 44,71 EUR (w relacji rocznej wzrost o 21,5%); Niemczech – o 4,0%, do 46,01 EUR (w relacji rocznej wzrost o 29,3%). W czerech krajach członkowskich odnotowano spadki cen: w Czechach – o 0,7%, do 40,63 EUR/100 kg; we Francji – o 0,6%, do 40,94 EUR; na Cyprze – o 0,1%, do 58,32 EUR; na Węgrzech – o 0,7%, do 37,02 EUR/100 kg. W Portugalii cena surowca utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca – 34,16 EUR, a we Włoszech – 40,56 EUR. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–03.2022; źródło: KE

W Polsce średnia cena w marcu 2022 roku wynosiła 41,44 EUR/100 kg i była o 2,0% wyższa niż w lutym oraz o 26,2% wyższa niż w marcu 2021. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w kwietniu bieżącego roku odnotowany zostanie kolejny wzrost ceny – do 43,04 EUR. W analizowanym miesiącu różnica między ceną, jaką otrzymują polscy producenci mleka, a tą, którą otrzymują producenci unijni wynosi 4,69%. Pomimo że cena mleka w Polsce jest coraz bliżej średniej unijnej, a Polska jest jednym z największych producentów w UE, to pod względem ceny sytuacja wygląda gorzej. W marcu zajmowaliśmy trzynaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (38,57 EUR), Czechach (40,63 EUR), Estonii (41,21 EUR), Hiszpanii (37,18 EUR), Francji (40,94 EUR), Chorwacji (37,66 EUR), we Włoszech (40,56 EUR), na Węgrzech (37,02 EUR), w Portugalii (34,16 EUR), Rumunii (40,74 EUR), Słowenii (38,16 EUR) i Słowacji (38,83 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (19 kwietnia i 3 maja). Od czterech aukcji indeks cenowy osiągał spadki, z czego kwietniowy o 3,6%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4855 USD, majowy o 8,5%, średnia cena wyniosła 4419 USD. Od początku roku 2022 wartość indeksu wzrosła o 4,3%.

Podczas ostatniej aukcji (3 maja) odnotowano spadek cen wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe obniżki miały miejsce w przypadku masła – o 12,5%, do 5807 USD/t; bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 12,1%, do 6008 USD/t; sera Cheddar – o 8,6%, do 5652 USD/t. Ceny maślanki w proszku oraz mleka w proszku, zarówno pełnego, jak i odtłuszczonego, spadły o ponad 6%. 

Nadchodzące wydarzenia