Kara dla Masmal Dairy (grupa Polmlek) utrzymana

Prawie cztery lata trwało postępowanie sądowe mające wykazać, czy nałożona w 2014 r. na firmę Masmal Dairy kara finansowa w wysokości 1,5 mln zł jest słuszna. Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonej w 2014 r. przez UOKiK i Inspekcję Handlową drobiazgowej kontroli wykryto wiele nieprawidłowości, spośród których najbardziej rażącymi były praktyki fałszowania masła tłuszczami roślinnymi. Według prawa masłem nie może być nazywany produkt, w którego składzie znajduje się jakakolwiek domieszka takich substancji. Tymczasem, po analizie próbek masła z różnych sklepów, okazało się, że np. Masło Ekstra zawierało 61,8 proc. tłuszczu roślinnego, Masło Ekstra 100% Oryginalne – 14 proc. tłuszczu roślinnego, a Masło Ekstra Amir – 11,73 proc. Treści umieszczone na etykietach wspomnianych produktów o tym nie informowały, tym samym wprowadzały kupujących w błąd. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Masmal Dairy została nałożona kara w wysokości 1 471 250 zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił ustalenia i ocenę urzędu, jednak obniżył karę do 1 103 437,5 zł. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że po wydaniu przez UOKiK decyzji spółka zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki. Zarówno Masmal Dairy, jak i UOKiK złożyły do sądu apelacje w stosunku do decyzji SOKiK. Sąd apelacyjny ponownie rozpatrzył sprawę, a następnie oddalił apelację przedsiębiorcy i jednocześnie uwzględnił apelację urzędu. Sąd zmienił wyrok SOKiK i przywrócił karę finansową do wysokości wyznaczonej przez UOKiK. Według serwisu „Polska Gastronomia” rynek fałszywej żywności może być wyceniony nawet na 50 mld zł. mu

Nadchodzące wydarzenia