Kara dla Masmal Dairy (grupa Polmlek) utrzymana

Prawie cztery lata trwało postępowanie sądowe mające wykazać, czy nałożona w 2014 r. na firmę Masmal Dairy kara finansowa w wysokości 1,5 mln zł jest słuszna. Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonej w 2014 r. przez UOKiK i Inspekcję Handlową drobiazgowej kontroli wykryto wiele nieprawidłowości, spośród których najbardziej rażącymi były praktyki fałszowania masła tłuszczami roślinnymi. Według prawa masłem nie może być nazywany produkt, w którego składzie znajduje się jakakolwiek domieszka takich substancji. Tymczasem, po analizie próbek masła z różnych sklepów, okazało się, że np. Masło Ekstra zawierało 61,8 proc. tłuszczu roślinnego, Masło Ekstra 100% Oryginalne – 14 proc. tłuszczu roślinnego, a Masło Ekstra Amir – 11,73 proc. Treści umieszczone na etykietach wspomnianych produktów o tym nie informowały, tym samym wprowadzały kupujących w błąd. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na Masmal Dairy została nałożona kara w wysokości 1 471 250 zł. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podzielił ustalenia i ocenę urzędu, jednak obniżył karę do 1 103 437,5 zł. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że po wydaniu przez UOKiK decyzji spółka zaprzestała stosowania zakwestionowanej praktyki. Zarówno Masmal Dairy, jak i UOKiK złożyły do sądu apelacje w stosunku do decyzji SOKiK. Sąd apelacyjny ponownie rozpatrzył sprawę, a następnie oddalił apelację przedsiębiorcy i jednocześnie uwzględnił apelację urzędu. Sąd zmienił wyrok SOKiK i przywrócił karę finansową do wysokości wyznaczonej przez UOKiK. Według serwisu „Polska Gastronomia” rynek fałszywej żywności może być wyceniony nawet na 50 mld zł. mu

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas!