Jak zmniejszyć ryzyko ketozy po wycieleniu u krów mlecznych

78,7% hodowców bydła mlecznego w Wielkiej Brytanii twierdzi, że większość chorób i złego stanu zdrowia w ich stadzie występuje w ciągu pierwszych 60 dni po wycieleniu.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie The Scottish Farmer

Kate Heller, konsultant techniczny ds. przeżuwaczy w Elanco Animal Health, zwraca uwagę, że w większości przypadków jest to związane z okresem przejściowym i że rolnicy niekoniecznie bezpośrednio korelują problemy zdrowotne po porodzie z ketozą, a najczęściej jest to właśnie kluczowy czynnik.

Ketoza staje się szczególnie widoczna w gospodarstwie w pierwszym miesiącu po wycieleniu, kiedy w krowie naturalnie rozwija się ujemna luka energetyczna. Wynika to z gwałtownego wzrostu energii potrzebnej do późnego rozwoju płodowego i narodzin cielęcia, w połączeniu z początkiem produkcji mleka. Zapobieganie ketozie – zarówno klinicznym, jak i subklinicznym postaciom tej choroby ma kluczowe znaczenie dla złagodzenia jej wpływu na zdrowie krów, produkcję i ogólną rentowność firmy.

– Bezpośredni koszt ketozy w gospodarstwie może wynieść nawet 220 funtów na przypadek, przy czym koszty rosną jeszcze bardziej, ponieważ krowy stają się bardziej podatne na inne choroby z powodu osłabienia ich układu odpornościowego – wyjaśnia Heller. – Krowy chore, stare, tłuste, chude lub bliźniacze – są najbardziej narażone na rozwój ketozy i powiązanych chorób w okresie przejściowym.

Identyfikując krowy, które należą do tych kategorii, rolnicy, weterynarze i żywieniowcy mogą współpracować, aby zapewnić całościowe podejście do zarządzania zmianami i zapobiegania ketozie, aby naprawdę zoptymalizować potencjał stada.

W połączeniu ze starannym opracowaniem diety, dobrymi praktykami zarządzania i regularnym monitorowaniem stanu zdrowia stada, najlepszym sposobem uniknięcia wystąpienia ketozy u zwierząt wysokiego ryzyka jest podanie dożwaczowego bolusa monenzyny, trzy do czterech tygodni przed wycieleniem.

– Kiedy podawany jest bolus monenzyny, produkcja glukozy u krowy jest stymulowana, co zapewnia zwiększony poziom energii w ciągu 95 dni. Wykazano, że to leczenie zmniejsza rozwój ketozy o 74%” – wyjaśnia Kate Heller.

Nadchodzące wydarzenia