Tchórze nie przyszli

Podczas targów Ferma w Łodzi odbyła się debata pt. „Czy krowy są największym zagrożeniem dla środowiska – fakty i mity”.

W dyskusji głównymi panelistami byli: Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM; Maciej Pohl, hodowca z Wielkopolski; dr Marcin Tobółka, biolog z Instytutu Zoologii UP w Poznaniu; oraz prof. dr hab. Adam Cieślak z Katedry Żywienia Zwierząt z tej samej uczelni. Debatę poprowadzili dr Ryszard Kujawiak i Martin Ziaja, prezes Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Opolu. W bardzo merytorycznej dyskusji obalono mity związane z wpływem produkcji mleka i hodowli bydła na środowisko (o faktach informowaliśmy w nr. 2 „Hodowli i Chowu Bydła”). PFHBiPM zaprosiła do dyskusji dziesiątki organizacji prośrodowiskowych, mimo to na debatę na Fermie w Łodzi nie przyszedł żaden ich przedstawiciel. red

Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM, Maciej Pohl i dr Marcin Tobółka podczas łódzkiej debaty

Nadchodzące wydarzenia