Warmińsko-mazurskie w gotowości na powrót do normalności

16 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.30 odbyło się spotkanie inicjatorów utworzenia Warmińsko‑Mazurskich Targów Rolnych z Wystawą Zwierząt Hodowlanych 2022 na Lądowisku w Gryźlinach.

tekst i zdjęcie: Michał Krukowski

Konieczność znalezienia nowego miejsca ma związek z zakończeniem działalności hal wystawowych Expo w Ostródzie. Uczestnicy zwracali uwagę, że zorganizowanie wydarzenia w tym miejscu zależy głównie od postępu wygaszania pandemii koronawirusa i znoszenia obostrzeń. Przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie oraz instytucji rolniczych zapoznali się z topografią terenu, ustalili wstępne możliwości usytuowania stoisk oraz lokalizację ringu do prezentacji zwierząt. Na spotkaniu omówiono także proponowane terminy wydarzenia, możliwości ustawienia sceny, wyznaczenia parkingów i dróg dojazdowych, a także współpracę ze służbami.

Samorządy reprezentowali starosta powiatu olsztyńskiego Andrzej Abako i wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz, żywo zainteresowani lokalizacją imprezy na ich terenie. Starosta podkreślał, że przy doborze lokalizacji ważna jest bliskość wielkiego miasta. Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz stwierdził, że hodowcy bydła mlecznego z Warmii i Mazur mają wysoce ekologiczne warunki do produkcji dobrej jakości mleka, a bliskość Olsztyna sprawi, że podczas wystawy będzie możliwość podzielenia się z konsumentem wyrobami mlecznymi najwyższej jakości. Dodał, że ważne jest, by mieszkańcy miast byli na bieżąco ze specyfiką ciężkiej pracy producentów żywności, rolników i hodowców.

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego reprezentowali prezes Andrzej Steckiewicz, wiceprezesi Wojciech Jończyk i Marek Wilhelm Juniewicz oraz kierownik Biura Anna Błońska. Z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w spotkaniu uczestniczyli m.in. dyrektorzy Damian Godziński i Robert Nowacki. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował wiceprezes Mirosław Borowski, a Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą prezes Romuald Tański. W spotkaniu uczestniczyła także specjalistka ds. wystaw zwierząt Agnieszka Bielewska. Inicjatorzy wydarzenia ustalili wstępne daty kolejnych spotkań roboczych. 

Przebieg organizacji Warmińsko-Mazurskich Targów Rolnych z Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach będzie można śledzić na Facebooku WMZHBM – fb.com/wmzhbm 

Warmińsko-Mazurskie Targi Rolne z Wystawą Zwierząt Hodowlanych zagoszczą w Gryźlinach?

Nadchodzące wydarzenia