WMZHBM będzie wspierał merytorycznie odbudowę kompleksu szkół w Smolajnach

Starosta olsztyński Andrzej Abako wystąpił z prośbą o wsparcie przy tworzeniu programu funkcjonalno‑użytkowego budowy kompleksu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, który od 1994 roku boryka się z brakiem zaplecza dydaktycznego.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

Wykształcona kadra oraz wykwalifikowany pracownik to przyszłość hodowli i produkcji mleka na Warmii i Mazurach. Związek dostrzegał problem w regionie i wielokrotnie występował z podobnymi inicjatywami, pismami i odezwami, m.in. do ministra rolnictwa. Na Warmii i Mazurach branża hodowli i produkcji mleka rozwija się dynamicznie, a szkolnictwo zawodowe daje wysoką pewność znalezienia zatrudnienia przez absolwentów kierunków rolniczych.

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zaoferowały pomoc w dostosowaniu programu i kierunków nauczania do bieżących potrzeb rynku w zakresie dydaktycznym, wraz z udziałem najlepszych specjalistów, w tym inspektorów i zootechników. Mając na uwadze duże doświadczenie obu organizacji, są one w stanie dobrać odpowiednie środki dydaktyczne z zakresu hodowli bydła i produkcji mleka, a także mogą same takie środki nieodpłatnie udostępnić ze swoich zasobów, chociażby w postaci książek czy publikacji branżowych pism. W odpowiednim czasie, po konsultacjach ze starostą olsztyńskim, WMZHBM rozważy także możliwość objęcia patronatem wybranej klasy. Skutkiem tych działań może być udział młodzieży w warsztatach, szkoleniach i lekcjach terenowych, organizowanych zarówno przez Związek, jak i Polską Federację. 

Nadchodzące wydarzenia