WMZHBM będzie wspierał merytorycznie odbudowę kompleksu szkół w Smolajnach

Starosta olsztyński Andrzej Abako wystąpił z prośbą o wsparcie przy tworzeniu programu funkcjonalno‑użytkowego budowy kompleksu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, który od 1994 roku boryka się z brakiem zaplecza dydaktycznego.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

Wykształcona kadra oraz wykwalifikowany pracownik to przyszłość hodowli i produkcji mleka na Warmii i Mazurach. Związek dostrzegał problem w regionie i wielokrotnie występował z podobnymi inicjatywami, pismami i odezwami, m.in. do ministra rolnictwa. Na Warmii i Mazurach branża hodowli i produkcji mleka rozwija się dynamicznie, a szkolnictwo zawodowe daje wysoką pewność znalezienia zatrudnienia przez absolwentów kierunków rolniczych.

Nadchodzące wydarzenia