Nowa Rada Nadzorcza Polskiej Federacji sp. z o.o.

24 sierpnia br. odbyło się Zgromadzenie Wspólników Polskiej Federacji sp. z o.o., podczas którego została zmieniona umowa spółki. Zgodnie z nowymi jej zapisami do Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników może powoływać członków Zarządu, a nie tylko członków Prezydium Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Tego dnia Zgromadzenie odwołało dotychczasową Radę Nadzorczą i powołało nową, na czwartą kadencję. W skład nowej Rady Nadzorczej weszli: Edgar Beneš (Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego), Krzysztof Pogorzelski (Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka), Zbigniew Chwastek (Śląski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka), Przemysław Jagła (Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła), Zbigniew Młyński (Małopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka), Dariusz Piątek (Łódzki Związek Hodowców Bydła) i Martin Ziaja (Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu).


Rada Nadzorcza Polskiej Federacji sp. z o.o. ukonstytuowała się na pierwszym swoim posiedzeniu. Funkcję przewodniczącego jej członkowie powierzyli Edgarowi Benešowi, a wiceprzewodniczącego – Krzysztofowi Pogorzelskiemu. Na kolejną kadencję obowiązki prezesa zarządu będzie sprawował Stanisław Kautz. Wszystkie kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie. ri

Nadchodzące wydarzenia