Zawieszony w prawach, bo występował przeciw hodowcom bydła i producentom mleka

Sąd Koleżeński uznał, na podstawie Statutu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Regulaminu Sądu Koleżeńskiego PFHBiPM, że prezes Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest winny zarzucanych mu czynów i orzekł wobec niego karę zawieszenia w prawach członka Zarządu PFHBiPM do końca kadencji.

Sąd Koleżeński obradował 8 sierpnia br. 

W czerwcu br. 24 członków Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zwróciło się do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie Rafała Stachury, prezesa Lubelskiego ZHBiPM, w związku z nieprawdziwymi zarzutami formułowanymi wobec innych członków Zarządu, Prezydium i pracowników PFHBiPM. Prezes Lubelskiego Związku podawał w liście otwartym do ministra rolnictwa nieprawdziwe informacje, m.in. stwierdzające, że „nieprawidłowości finansowe w Federacji są przyczyną ograniczenia dotacji”. Sformułowanie takie wyrządziło m.in. szkodę finansową hodowcom bydła i producentom mleka, dostarczyło nieprawdziwych argumentów Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w publicznym sporze związanym z ograniczeniem dotacji na postęp genetyczny dla związków hodowlanych w Polsce. ri

Nadchodzące wydarzenia