Nowa metoda wczesnego wykrywania zaburzeń metabolicznych

Pomiar zmienności rytmu serca krów w okresie przejściowym umożliwia wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych u świeżo wycielonych krów – informują naukowcy z Instytutu Biologii Zwierząt Gospodarskich im. Leibniza w Dummerstorf (FBN), którzy opatentowali już nową metodę w UE.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: idw-online.de

Dzięki nieinwazyjnemu oznaczaniu pojedynczego parametru, krowy mleczne o dobrej stabilności metabolicznej, wysokim pobraniu pasz i wysokiej wydajności mleka, a także te o obniżonej stabilności metabolicznej i zwiększonym ryzyku chorób po wycieleniu można teraz zidentyfikować już na cztery tygodnie przed porodem – informuje dr hab. Monika Röntgen. Naukowcy wykazali, że istnieje duża zmienność w zakresie zdolności przystosowania się krów mlecznych do stresu metabolicznego. W przeciwieństwie do zagrożonych zwierząt, inne zwierzęta znacznie lepiej radzą sobie z obciążeniem metabolicznym, szybciej dostosowują się do niego dzięki procesom regulacji i pozostają zdrowe oraz wydajne. Badaczom udało się znaleźć parametr umożliwiający różnicowanie tych dwóch grup. Wczesne wykrywanie krów wysokiego ryzyka pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych w zarządzaniu stadem i dlatego jest ważnym czynnikiem zwiększającym dobrostan zwierząt.

Zdaniem naukowców, do tej pory do określenia stanu zdrowotnego krów w okresie wczesnej laktacji wykorzystywano wiele wskaźników, takich jak parametry metaboliczne, czynniki zapalne i hormony. Odzwierciedlają one aktualny stan zwierząt i pozwalają na diagnozowanie istniejących chorób, ale nie nadają się jako system wczesnego ostrzegania w diagnozowaniu zdolności adaptacyjnych. Fizyczna adaptacja krów konieczna po wycieleniu, jest osiągana poprzez interakcję wielu mechanizmów regulacyjnych, przy czym ważną rolę odgrywają hormony i autonomiczny układ nerwowy. Aktywność autonomicznego układu nerwowego można ocenić po zarejestrowaniu elektrokardiogramów (krzywych EKG) za pomocą matematycznej analizy zmienności rytmu serca (HRV).

Dzięki nowej metodzie diagnostycznej hodowca będzie mógł  z wyprzedzeniem rozpoznać ciężarne krowy o podwyższonym poziomie stresu i ryzyku wystąpienia poporodowych zaburzeń metabolicznych oraz podjąć działania profilaktyczne.

Zbliżające się wydarzenia