Poznańskie przoduje

z archiwum HiChB: „Mleko Jaja Drób”, Warszawa 1948, nr 1
Opracowała Zofia Borowska-Dobrowolska

Witold Dobroczyński

Dyrektor Okręgowego oddziału Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich w Poznaniu Witold Dobroczyński informuje nas o pracy spółdzielni mleczarsko-jajczarskich i dostawach mleka w Poznańskiem. Posłuchajcie:

– Województwo poznańskie pod względem produkcji mleka zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Już obecnie mamy na naszym terenie 415 tysięcy mlecznych krów. W tym roku dostawy mleka do spółdzielni wyniosą w całym kraju 890 milionów litrów. Na województwo poznańskie przypada 182 miliony litrów, czyli 27,4%. Poznańskie w ten sposób stoi na czele planu w porównaniu z innymi województwami.

Pomimo dość pokaźnych osiągnięć jest jeszcze dużo niewyzyskanych możliwości. Przed rolnikami w Poznańskiem stoją ważne zadania organizacyjne i gospodarcze tak w interesie ich własnym, jak i aprowizacji kraju.

Sieć spółdzielczych warsztatów mleczarskich w Poznańskiem jest gęsta i właściwie ułożona. W 42 powiatach mamy przeszło 150 czynnych zakładów, nie licząc podległych im filii. Przeciętnie na jeden powiat przypadają 3–4 mleczarnie. Dzięki tak gęstej sieci rolnicy mają możność dogodnego zbycia mleka. Mleczarnie odbierają mleko niemal „spod strzechy”. Mimo tych udogodnień zdolność przeróbcza naszych spółdzielni mleczarskich nie jest jeszcze w pełni wyzyskana. Dobrze więc zrozumiany interes własny winien pobudzić rolników w Poznańskiem, aby jeszcze bardziej korzystali z usług swoich spółdzielni. 

Mleczarnia w Grodzisku

Nadchodzące wydarzenia