Festiwal nowości podczas konferencji polowej Hodowli Roślin Smolice

Krajowy lider na rynku odmian kukurydzy rozwija ofertę zbóż, roślin strączkowych i rzepaku. Podczas spotkania zorganizowanego dla prasy rolniczej 5 czerwca w siedzibie spółki, pracownicy HR Smolice opowiadali o planach hodowlanych na najbliższe lata. Spotkanie poświęcone było ofercie zbożowo- strączkowej spółki, obejmując takie gatunki jak groch siewny, łubin wąskolistny, łubin biały czy łubin żółty. Coraz bogatsza jest również oferta zbożowa w pszenicy ozimej czy życie jarym. W tym sezonie HR Smolice debiutuje w pszenżycie ozimym, oraz dodaje do oferty nową odmianę populacyjną rzepaku ozimego.

Nowości w ofercie na sezon 2024

Pszenica ozima Persona – odmiana charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem plonowania i znakomitą zimotrwałością. Cechą charakterystyczną odmiany jest niski pokrój roślin i odporność na wyleganie przed zbiorem. Odmiana szczególnie polecana do intensywnej technologii uprawy na średnich i mocnych stanowiskach glebowych. Zarejestrowana w krajowym rejestrze w roku 2023.

Pszenżyto ozime Polo – odmiana o typie tradycyjnym o imponującym poziomie plonowania i znakomitej adaptacji do słabszych stanowisk glebowych. Cechą charakterystyczną odmiany są kłosy o imponującym rozmiarze. Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju na glebach lekkich. Posiada podwyższoną odporność na porastanie ziarna w kłosach.  Zarejestrowana w Polsce w roku 2023.

Rzepak ozimy SM Bolt – odmiana populacyjna z najnowszej linii genetycznej cechująca się dużym potencjałem plonowania, wysoką odpornością na choroby i dobrą adaptacją do stanowisk granicznych w uprawie rzepaku. Odmiana charakteryzuje się średnim do niskiego pokrojem roślin oraz wysoką masą nasion o znakomitym zaolejeniu. Odmiana zarejestrowana w roku 2024 w Polsce.

Na poletkach odmianowych podczas konferencji można było również zobaczyć odmiany, które cieszą się już bardzo dużym uznaniem wśród rolników, między innymi groch siewny Mefisto. Jest to odmiana, która przełamuje bariery plonowania w odmianach wysokich i jednocześnie jest jedną z najsztywniejszych w krajowym rejestrze. W portfolio hodowcy pojawiła się również nowa odmiana łubinu białego a konkretnie odmiana SM Belter. Jest to ważny krok w rozwoju tego gatunku, który wyróżnia się potencjałem plonowania spośród wszystkich łubinów. Co ważniejsze, ma szanse zwiększać swój areał uprawy ze względu na znakomity potencjał plonu białka i możliwe wykorzystanie w żywieniu zwierząt jak również ludzi.

Konferencja polowa zorganizowana przez HR Smolice była okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie hodowli roślin. Nowe odmiany zbóż, roślin strączkowych i rzepaku, które zostały przedstawione podczas wydarzenia, potwierdzają zaangażowanie spółki w rozwój nowoczesnego rolnictwa.

Hodowca uruchomił też nową stronę internetową na której można znaleźć kompleksowe informacje o pełnej palecie oferowanych odmian. www.hrsmolice.pl

Nadchodzące wydarzenia