SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE w obszarze ROZRÓD ZWIERZĄT

Ukończenie szkolenia pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze: Rozród zwierząt

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w porozumieniu z  Komisją do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na pięciosemestralne SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE w obszarze

ROZRÓD ZWIERZĄT

Ukończenie szkolenia  pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze: Rozród zwierząt

Przewidywany termin rozpoczęcia – październik 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres:

prof. dr hab. Jan Twardoń

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

tel.: 607 577 710,  e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131, poz. 667, z poźn. zm. ).

W myśl rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest złożenie przez zainteresowanego:

  • wniosku (do pobrania na stronie KSLW w zakładce Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne http://www.piwet.pulawy.pl/kslw/?page=08)
  • odpisu dyplomu lekarza weterynarii
  • odpisu zaświadczenia z okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu
  • deklaracji pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę organizacyjną kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa 15 września 2022 r.

Kierownik Szkolenia Specjalizacyjnego zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

Orientacyjny koszt jednego semestru: 2000,00 zł

Kierownik Szkolenia Specjalizacyjnego – prof.  dr hab. Jan Twardoń

Nadchodzące wydarzenia