30-lecie Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego

Trzy dekady istnienia i prężnego funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego wręcz idealnie wpisują się we współczesną historię naszego kraju i jego przemiany gospodarcze. Minione lata dobitnie pokazały, jak ważna jest związkowość i jak wiele można dzięki niej osiągnąć, czego doskonałym przykładem jest właśnie WMZHB.

Tekst: Mateusz Uciński

W województwie warmińsko-mazurskim utrzymywanych jest niemal 170 tys. krów mlecznych, co daje temu regionowi 4. pozycję w kraju. Produkcją mleka zajmuje się ponad 7 tys. gospodarstw. Wielu z ich właścicieli zrzeszonych jest w Warmińsko-Mazurskim Związku Hodowców Bydła, który był jedną z pierwszych tego typu organizacji na terenach naszego kraju i obecnie współtworzy Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

30 lat istnienia Związku to wspaniały jubileusz i nie dziwi fakt, że jego obchodom towarzyszyła odpowiednia oprawa. Uroczysta gala odbyła się 3 listopada na dziedzińcu zabytkowego, pamiętającego jeszcze czasy zakonu krzyżackiego, zamku Ryn i stawili się na nią liczne zaproszeni goście, wśród których byli m.in. przedstawiciele władz PFHBiPM z prezydentem Leszkiem Hądzlikiem na czele, posłowie, senatorzy, a także europosłowie RP, reprezentanci władz rządowych, lokalnych samorządów, świata nauki i branży mleczarskiej. Nie zabrakło także hodowców, a także pocztów sztandarowych innych związków, które zjechały z terenu całego kraju.

Gospodarzami uroczystości byli Andrzej Steckiewicz – prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła i wiceprezydent Federacji, oraz Zarząd Związku. Podczas części oficjalnej władze warmińsko-mazurskiego Związku postanowiły uhonorować organizacje i firmy, z którymi łączy go efektywna i owocna współpraca. Z dumą pragniemy poinformować, że w tym zacnym gronie znalazł się i nasz miesięcznik. Naturalnie i w stronę czcigodnych jubilatów popłynął strumień gratulacji i najlepszych życzeń powodzenia w kolejnych latach działalności związku.

Ukoronowaniem imprezy był tort, który został podzielony pomiędzy wszystkich uczestników jubileuszu.

Następnego dnia, tj. 4 listopada odbyła się uroczysta msza święta konsekrowana w sanktuarium w Świętej Lipce, zakończona przepięknym koncertem organowym.

Zapraszamy do przeczytania pełnej relacji z tego wydarzenia, która ukaże się w numerze 12 miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła”.

Nadchodzące wydarzenia