Trend wzrostowy w Unii Europejskiej się utrzymuje

Od początku 2021 r. na unijnym rynku utrzymuje się trend wzrostowy ceny mleka. W lipcu bieżącego roku przekroczyła ona poziom 50 EUR i nadal rośnie. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 6 października, wynika, że średnia cena mleka w sierpniu 2022 r. wynosiła 52,37 EUR/100 kg i była o 2,5% wyższa od ceny w lipcu oraz o 43,9% wyższa niż w sierpniu 2021 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej we wrześniu bieżącego roku przekroczy poziom 53 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W sierpniu 2022 r. cena mleka, w relacji miesięcznej, wzrosła w dwudziestu trzech państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: na Cyprze – o 8,4%, do 62,09 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 8,0%); na Węgrzech – o 6,6%, do 45,22 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 45,4%); we Włoszech – o 5,8%, do 50,98 EUR/100 kg (wzrost o 36,9% w porównaniu z sierpniem 2021 r.); w Chorwacji – o 5,0%, do 43,22 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 32,1% w relacji rocznej); w Słowenii – o 4,7%, do 47,86 EUR (w relacji rocznej wzrost o 48,7%). Na Litwie i w Holandii ceny utrzymały się na takim samym poziomie jak w lipcu i wynosiły odpowiednio 51,23 EUR i 60,00 EUR. Jedynym krajem, gdzie odnotowano spadki ceny surowca, była Rumunia. W sierpniu cena ukształtowała się na poziomie 46,07 EUR – o 6,2% była niższa niż w lipcu 2022 r., ale o 47,0% wyższa niż w roku ubiegłym. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–08.2022; źródło: KE

W Polsce średnia cena w sierpniu 2022 r. wynosiła 50,88 EUR/100 kg i była o 2,8% wyższa niż w lipcu oraz o 52,4% wyższa niż w sierpniu 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że we wrześniu bieżącego roku trend wzrostowy się utrzyma, a cena przekroczy 51 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 2,85% niższa od średniej ceny mleka w Unii Europejskiej. W lipcu Polska znalazła się na trzynastym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom w: Belgii (56,22EUR), Danii (58,88 EUR), Niemczech (56,19 EUR), Irlandii (59,73 EUR), Grecji (56,09 EUR), we Włoszech (50,98 EUR), na Cyprze (62,09 EUR), Litwie (51,23EUR), Malcie (61,90 EUR), w Holandii (60,00 EUR), Austrii (52,37 EUR), Szwecji (53,85 EUR).

GDT Price Index 2004–04.10.2022; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (20 września i 4 października). Pierwsza aukcja zakończyła się wzrostem o 2,0%, przy średniej cenie 4072 USD. Należy zaznaczyć, że to była druga aukcja we wrześniu, podczas której ceny wzrosły. Niestety podczas drugiej aukcji nastąpił spadek o 3,5%, a średnia cena wyniosła 3911 USD. Od początku bieżącego roku ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 12%.

Podczas ostatniej aukcji (4 października) odnotowano spadki cen wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku masła – o 7,0%, do 4983 USD/t; maślanki w proszku – o 4,4%, do 3374 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 4,0%, do 3573 USD/t; sera Cheddar – o 3,8%, do 4966 USD. 

Nadchodzące wydarzenia