Spadek cen mleka

tekst: Dorota Śmigielska

Według danych Komisji Europejskiej średnia cena mleka w Unii Europejskiej odnotowała w czerwcu 2020 r. spadek o 1,1% w porównaniu z majem tego roku i ukształtowała się na poziomie 32,58 EUR/100 kg. W porównaniu z czerwcem 2019 r. spadek, podobnie jak w zeszłym miesiącu, wyniósł 3,4%. Analizując dane na przestrzeni siedemnastu lat, producenci mleka najwyższe ceny otrzymywali pod koniec 2013 r. Różnica między najwyższą ceną, która wynosiła 40,27 EUR/100 kg, a ceną w czerwcu bieżącego roku wynosi ponad 19%.

Analizując dane z poszczególnych krajów członkowskich, cena mleka w czerwcu wzrosła w porównaniu do maja w siedmiu państwach: Czechach – o 1,2%, do 30,24 EUR/100 kg; Irlandii – o 3,6%, do 31,76 EUR/100 kg; Grecji – o 0,1%, do 38,51 EUR/100 kg; na Cyprze –  o 0,4%, do 57,73 EUR/100 kg; w Holandii – o 1,5%, do 33,00 EUR/100 kg, Polsce – o 0,7%, do 29,62 EUR/100 kg; Słowenii – o 0,3%, do 30,10 EUR/100 kg. W pozostałych dwudziestu krajach ceny odnotowały spadek, z czego największy miał miejsce: we Włoszech – o 3,9%, do 34,64 EUR/100 kg; w Estonii – o 3,3%, do 27,47 EUR/100 kg; we Francji – o 2,6%, do 34,54 EUR/100 kg. W porównaniu z cenami z czerwca zeszłego roku cena spadła w osiemnastu krajach, największy spadek odnotowano: we Włoszech – o 11,4%, na Litwie – o 10,6% oraz w Estonii – o 9,8%.

W czerwcu bieżącego roku w Polsce odnotowaliśmy niewielki wzrost ceny mleka – o 0,7% w porównaniu z majem, jednak była ona o 4,5% niższa od ceny w czerwcu 2019 i ukształtowała się na poziomie 29,62 EUR/100 kg. Był to pierwszy wzrost od grudnia ubiegłego roku. Polska znajduje się w pierwszej piątce największych producentów mleka w Unii Europejskiej, jednak różnica pomiędzy średnią ceną skupu mleka w Polsce a ceną w UE jest znacząca – w czerwcu wynosiła 9,1%. W analizowanym miesiącu zajmowaliśmy siódme miejsce od końca w porównaniu z cenami w innych krajach członkowskich; niższe ceny za surowiec otrzymywali tylko producenci z: Belgii, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier i Rumunii.

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade – 21 lipca i 4 sierpnia. Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich spadł o 0,7%, do 3201 USD/t, natomiast podczas drugiej spadek był bardziej wyraźny i wyniósł 5,1%, osiągnął poziom 3045 USD/t. Od początku roku wartość indeksu obniżyła się o 6,5%.

Pod koniec lipca ceny masła w Unii Europejskiej wynosiły 3,36 EUR/kg i były o 4,5% wyższe niż w czerwcu, ale o 11% niższe niż w zeszłym roku. W tym samym czasie za OMP producenci otrzymywali 2,09 EUR/kg, tj. o 1% mniej niż przed miesiącem oraz o 2% więcej niż w 2019 r. Spadła również cena PMP, o 1% w porównaniu z czerwcem, do 2,74 EUR/kg, w relacji rocznej odnotowała spadek o 4%. 

Nadchodzące wydarzenia