Enzymy grzybowe w dawkach pokarmowych krów mlecznych zwiększają jakość mleka.

Zdaniem naukowców z Penn State, którzy badali tę koncepcję w eksperymencie z krowami, uzupełnianie paszy dla bydła mlecznego enzymami z dwóch grzybów jednocześnie ma pozytywny wpływ na wydajność laktacyjną zwierząt.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie The Pennsylvania State University

Egzogenne, czyli pochodzące spoza organizmu enzymy są szeroko stosowane w żywieniu ludzi i zwierząt od dziesięcioleci, powiedział współautor badania Alex Hristov, wybitny profesor żywienia bydła. Zauważył on, iż ostatnie badania laboratoryjne wykazały, że enzymy z Aspergillus OryzaeAspergillus Niger razem mogą wywołać efekt synergiczny w żwaczu krowy, stymulując aktywność populacji drobnoustrojów, tym samym poprawiając trawienie włóknistych składników w diecie bydła mlecznego.

Przez prawie 20 lat grupa badawcza kierowana przez Hristova w College of Agricultural Sciences w Pensylwanii badała wpływ dodatków paszowych, które mogą poprawić produkcję mleka i zdrowie krów oraz zmniejszyć ilość emitowanego przez bydło metanu jako produktu ubocznego naturalnego procesu trawienia. Przez te lata laboratorium Hristova oceniało nawet niekonwencjonalne suplementy diety, takie jak pikantny związek w papryczkach chili, wodorostach i oregano.

10-tygodniowe badanie, prowadzone przez Leoni Martins, doktorantkę tej uczelni, objęło 48 krów rasy holsztyńskiej w Penn State Dairy Teaching and Research Center. Niektóre zwierzęta otrzymywały racje żywnościowe uzupełnione preparatem enzymatycznym wyekstrahowanym z mieszanej kultury Aspergillus. Następnie zespół ocenił ich wydajność laktacyjną, metabolizm i trawienie krów.

Wszystkie procedury dotyczące zwierząt użyte w tym eksperymencie zostały zatwierdzone przez Institutional Animal Care and Use Komitet Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii.

Naukowcy pobierali próbki mleka co drugi tydzień i analizowali skład mleka. Regularnie pobierali próbki krwi, kału i moczu, aby monitorować reakcje fizjologiczne krów na przyjmowanie enzymów.

Uczeni, którzy niedawno opublikowali swoje odkrycia w Journal of Dairy Science, poinformowali, że w porównaniu z grupą kontrolną, krowy karmione enzymami miały tendencję do jedzenia więcej, a ich mleko zawierało wyższe stężenie białka, laktozy i innych pożądanych składników stałych. Ogólnie rzecz biorąc, spożycie enzymów wydawało się mieć szczególnie pozytywny wpływ na ilość i jakość mleka.

– Badania laboratoryjne sugerują, że możemy poprawić fermentację w żwaczu i trawienie paszy dzięki suplementacji dwoma enzymami” – powiedziała Leoni Martins. – Wykazaliśmy, że suplementacja enzymami zwiększyła produkcję mleka, a także spowodowała zwiększenie stężenia ciał stałych w mleku.

Opracowanie i przyjęcie strategii mających na celu poprawę wydajności krów mlecznych przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów karmienia jest głównym celem specjalistów ds. żywienia bydła mlecznego, zauważył szef zespołu badawczego, i ma kluczowe znaczenie dla wyżywienia rosnącej światowej populacji.  

– Staramy się pomóc drobnoustrojom żwacza robić to, co robią najlepiej – podkreślił Alex Hristov. – Drobnoustroje wytwarzają enzymy, które rozkładają błonnik, ale staramy się je uzupełniać  o dodatkowe enzymy, aby zwiększyć fermentację w żwaczu. Między drobnoustrojami a krową zachodzi bardzo ważny proces symbiotyczny. Krowa zapewnia mikrobom środowisko i składniki odżywcze do życia i rozwoju. A potem drobnoustroje dostarczają krowie energii i aminokwasów. Tak więc wspomaganie fermentacji w żwaczu suplementami jest sposobem na poprawę produkcji przez zwierzę. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z wyjątkowości i znaczenia żwacza a jest to naprawdę jeden z cudów natury.

Prace nad zastosowaniem enzymów grzybowych wspiera Narodowy Instytut Żywności i Rolnictwa Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz Purina Animal Nutrition.

Nadchodzące wydarzenia