Czempiony wróciły do Bratoszewic

Po trzech latach nieobecności hodowcy wrócili do Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ostatnia wystawa miała bowiem miejsce w 2019 roku. Okazało się, że XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych była potrzebna całemu środowisku. Hodowcy wrócili do gry o czempiony, teren wystawowy zatętnił życiem, a organizatorzy wydarzenia zrobili wszystko, by stworzyć odpowiednie warunki. Wystawa, która odbyła się 11 i 12 czerwca, ściągnęła tłumy zwiedzających i powoli przeszła do historii.

Zarówno krowy, jak i jałówki zostały wzorowo przygotowane do oceny. Komisja sędziowska w składzie Małgorzata Lisiecka – sędzia główny, oraz Jarosław Wiek – asystent, pracowała w sobotę. Mimo że stawki do oceny nie były liczne, to zwierzęta często były bardzo wyrównane. Z jednej strony rosło wyzwanie dla komisji, ale z drugiej uwidocznił się postęp hodowlany, który cały czas jest skutecznie realizowany. Podczas oceny widać było ducha rywalizacji. Jednak najbardziej dało się zauważyć zaangażowanie hodowców i prezenterów. Wszyscy starali się maksymalnie wyeksponować walory pokrojowe. Nowym elementem oceny na ringu było wprowadzenie dodatkowej stawki – krów seniorek w czwartej laktacji i starszych.
Praca hodowlana to nie tylko konsekwentna realizacja doskonalenia genetycznego. Zaangażowane w nią są całe rodziny hodowców. Zamiłowanie do zawodu przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. W wystawie wzięli udział hodowcy z dłuższym stażem oraz tacy, którzy przyjechali po raz pierwszy. To pokazuje, że zainteresowanie wystawą nie wygasa i mamy nadzieję, że będzie się rozwijało w kolejnych edycjach.

Krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany HO zostały ocenione i uzyskały tytuły w następujących kategoriach:
Pierwiastki młodsze: czempion – Radosław Wolski
Pierwiastki starsze: czempion – OHZ Dębołęka sp. z o.o.,
wiceczempion – OHZ Dębołęka sp. z o.o.
Krowy w 2. laktacji: 1. lokata – OHZ Dębołęka sp. z o.o.
Krowy w 3. laktacji: czempion – Tomasz Kocięba
Seniorki w 4+ laktacji: czempion – OHZ Dębołęka sp. z o.o.,
wiceczempion – OHZ Dębołęka sp. z o.o.
Jałówki, 1. grupa wiekowa: czempion – Tomasz Kocięba, wiceczempion – Marcin Świątnicki
Jałówki, 2. grupa wiekowa: czempion – Radosław Wolski, wiceczempion – Daniel Matusiak
Jałówki, 3. grupa wiekowa: czempion – Tomasz Kocięba, wiceczempion – Marcin Świątnicki
Jałówki, 4. grupa wiekowa: czempion – Tomasz Kocięba, wiceczempion – Daniel Matusiak
Jałówki, 5. grupa wiekowa: czempion – Adrian Czarnek, wiceczempion – Radosław Wolski
Jałówki, 6. grupa wiekowa: czempion – Radosław Wolski, wiceczempion – Tomasz Kocięba
Jałówki, 7. grupa wiekowa: czempion – Wojciech Kaźmierczak, wiceczempion – Ireneusz Denkowski.

Wyłonione zostały dwa supreczempiony wystawy. Za krowę tytuł superczempiona otrzymał OHZ Dębołęka sp. z o.o. Natomiast za jałówkę tytuł superczempiona przyznano Tomaszowi Kociębie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Konkurs Młodego Hodowcy. Młodzi prezenterzy stanęli na wysokości zadania i z powodzeniem opanowali swoje cieliczki. Stali się dumą swoich najbliższych i obiektem podziwu zgromadzonej publiczności.
Ogromną atrakcją było pojawienie się Mlekosia. Dla dzieci to prawdziwa frajda. Z radością oddawały się zabawie pod okiem rodziców oraz animatorek z Federacji.

Podczas wystawy miało miejsce także wręczenie Złotych Honorowych Odznak Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. To wyróżnienie dla hodowców – członków ŁZHB zaangażowanych w działania na rzecz społeczności hodowców. Ich kandydatury zostały zgłoszone przez zarząd ŁZHB i zatwierdzone na szczeblu zarządu PFHBiPM. 

Nadchodzące wydarzenia