Selekcja PLUS – nowy wymiar doradztwa hodowlanego

Praca hodowlana nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza w populacji bydła ras mlecznych, gdzie odstęp międzypokoleniowy jest długi i na efekty trzeba czekać latami.

tekst: Bożena Gubała

Dlatego pierwszym i zarazem niezmiernie ważnym krokiem jest ustalenie długofalowego celu hodowlanego, odpowiedniego dla każdego stada. Aby określić kierunek doskonalenia stada, trzeba w nim uwzględnić bieżącą sytuację, przewidzieć nadchodzące zmiany, ocenić perspektywy rozwoju gospodarstwa, jak również dostępne do wykorzystania narzędzia selekcyjne. Nie jest to zadanie proste i trzeba poświęcić mnóstwo czasu na analizy, aby określić odpowiednią strategię. A jeśli już zostanie obrany kierunek doskonalenia genetycznego, to należy konsekwentnie go realizować i nie zbaczać z obranego kursu. To daje możliwość osiągnięcia zamierzonego celu hodowlanego i zwiększenia zysku z produkcji mleka. Przemyślana selekcja zwierząt pozwala nie tylko na zwiększenie wydajności mleka, ale przede wszystkim na zmniejszenie kosztów jego produkcji. Często hodowcy nie mają czasu, aby analizować raporty hodowlane, zajmować się selekcją zwierząt, monitorować stado itp., dlatego Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dostrzegając problemy polskiego hodowcy, systematycznie dostosowuje zakres świadczonych usług do zmieniających się potrzeb. Chcąc wesprzeć hodowców w ich działaniach i decyzjach, od 1 maja oferuje nową usługę doradztwa hodowlanego – Selekcja PLUS.

W ramach usługi świadczone jest kompleksowe doradztwo hodowlane, aby maksymalizować zyski z produkcji mleka poprzez ukierunkowaną selekcję zwierząt.
Główne elementy usługi to:

  • audyt selekcyjny,
  • ustalenie celu hodowlanego,
  • selekcja samic,
  • dobór buhajów i plan kojarzeń z DoKo,
  • bilans genetyczny stada i monitoring.

Usługa realizowana jest przez doradców ds. hodowli PFHBiPM, którzy są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w pracy hodowlanej. Zadaniem doradcy jest wsparcie hodowcy w ustaleniu kierunku doskonalenia genetycznego stada i jego realizacji. Specjaliści Polskiej Federacji mają wgląd do szerokiej informacji o zwierzętach w stadzie, a także o dostępnych na rynku buhajach, wykorzystują nowoczesne narzędzia, a ich praca jest bezstronna i ukierunkowana na efekty. Każdy z doradców posiada uprawnienia do prowadzenia oceny typu i budowy krów, którą w ramach nowej usługi przeprowadza dla każdej pierwiastki w stadzie.

Nowa usługa opiera się na wykorzystaniu jak najdokładniejszych informacji o zwierzętach. Jest to podstawa skutecznej selekcji. W związku z tym hodowca powinien genotypować wszystkie samice, aby na podstawie tych wyników z dużą dokładnością prowadzić selekcję i dobór. W ramach usługi Selekcja PLUS hodowcy mają specjalną cenę na genotypowanie zwierząt, która jest niższa od standardowej (cennik dostępny na stronie www.pfhb.pl).

Kolejną zaletą skorzystania z Selekcja PLUS jest dostęp do analitycznego raportu RW Indeksy oraz raportów z oceny pokroju.

A to wszystko w cenie usługi, która wynosi 8,00 zł netto od samicy na rok. I jeszcze jedna dobra wiadomość – mamy 10% rabatu dla hodowców, którzy dostarczają dodatkowych informacji o swoich zwierzętach, poza zbieranymi standardowo w ramach oceny wartości użytkowej, czyli np. uczestniczą w projekcie „CGen Korekcja” lub są aktywnymi użytkownikami modułu „Zdrowie” w programie SOL. Cena po rabacie – 7,20 zł netto od sztuki rocznie.

Podstawą do naliczenia odpłatności za roczną usługę Selekcja PLUS jest stan krów i jałówek należących do jednego właściciela-płatnika określony na podstawie raportu RW-1 z próbnego doju poprzedzającego podpisanie umowy na usługę, natomiast w trakcie trwania umowy – stan krów i jałówek na podstawie ostatniego raportu RW-1 z próbnego doju w roku poprzednim.

Faktury za usługę wystawiane są dwa razy w roku, w okresach półrocznych, tj. odpowiednio za usługę wykonaną do 30 czerwca i do 31 grudnia danego roku.

Audyt selekcyjny, którego zadaniem jest precyzyjne ustalenie celu hodowlanego, dla hodowców podpisujących umowę na Selekcja PLUS jest wykonywany w ramach usługi. Natomiast ci, którzy na nią się nie zdecydują, ponoszą jednorazowe koszty za przeprowadzony audyt, uzależnione od liczby samic w stadzie.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje praktyczne wsparcie w postaci nowoczesnych narzędzi niezbędnych w rozwiązywaniu stojących przed wieloma hodowcami wyzwań. Wykorzystanie wiarygodnych informacji oraz wiedza i zaangażowanie doradców ds. hodowli pomogą spełnić oczekiwania hodowców:

  • podnieść potencjał genetyczny stada,
  • zmniejszyć szkody spowodowane chowem wsobnym i wadami genetycznymi,
  • zmniejszyć koszty odchowu młodzieży i remontu stada,
  • zwiększyć opłacalność produkcji mleka.

Praca hodowlana w stadzie jest działaniem długofalowym. Zależy od wielu czynników zmieniających się w czasie, dlatego tak ważne jest, by działania podejmowane w stadzie były racjonalne i trafne, a nie przypadkowe. Realizując je konsekwentnie, doczekamy się rezultatów.

Zapraszamy wszystkich hodowców do współpracy. Aby skorzystać z usługi Selekcja PLUS, wystarczy zadzwonić do doradcy ds. hodowli PFHBiPM działającego w danej lokalizacji (kontakty do doradców ds. hodowli dostępne są na stronie www.pfhb.pl). 

Reklama

Nadchodzące wydarzenia