Sukces środowisk hodowlanych – VAT na nasienie ponownie na poziomie 8%

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że podatek VAT na nasienie zwierząt hodowlanych został obniżony do poziomu 8%. Nacisk środowisk hodowlanych na rząd, w tym przede wszystkim Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz spółek inseminacyjnych (MCB Krasne, WCHiRZ Tulce, MCHiRZ Łowicz i SHiUZ Bydgoszcz), w trakcie kampanii prezydenckiej przed wyborami przyniósł oczekiwany przez hodowców skutek.


MRiRW przesłało do zainteresowanych podmiotów opublikowane w Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1487 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2020 r. potwierdzające zmianę stawki podatku VAT. Zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniżono stawkę podatku VAT, weszło w życie 31 sierpnia 2020 r. Wprowadza ono 8-proc. stawkę VAT za nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy (nasienie zwierząt hodowlanych).
Pismo w sprawie obniżenia podatku VAT na nasienie zwierząt hodowlanych i powrotu jego wysokości do 8% zostało złożone w sekretariacie Jana Krzysztofa Ardanowskiego 22 czerwca br. Hodowcy bydła i producenci mleka we wspomnianym dokumencie wyrazili swoje niezadowolenie z podniesienia stawki VAT do 23%, wskazując na rosnące koszty produkcji mleka.  

Zbliżające się wydarzenia