Danko zdobyła trzy korony!

Najlepszy buhaj oraz najlepsza krowa i jałówka w rankingach wartości hodowlanych są marzeniem każdego hodowcy bydła mlecznego. Takimi zwierzętami może się pochwalić DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI, ❏ RYSZARD LESIAKOWSKI, GG

Jałówki z DANKO od lat zajmują czołowe miejsca w rankingach genomowej oceny wartości hodowlanej według indeksu gPF. – Mamy wiele cennych genetycznie linii krów. W sezonie wyceny 2016/3 jałówka Danko Szampa (PL005389776508) uplasowała się na pierwszym miejscu w rankingu, uzyskując indeks gPF na poziomie 129 jednostek. W następnej wycenie, tj. 2017/1, na szczycie listy była także nasza jałówka Danko Bomba (PL005365814101), z indeksem gPF równym 136. Pierwsze miejsca w rankingach zajęły również jałówki: Danko Szampa (PL005410621616), w sezonie wyceny 2018/1, oraz Danko Bomba (PL 005482473694), w wycenie 2019/3 – opowiada Dariusz Szlecht, główny hodowca w DANKO Hodowli Roślin sp. z o.o. Informuje, że 2020 r. był dla jego firmy szczególnie korzystny pod względem hodowli bydła mlecznego. W wycenach 2020/1 i 2020/2 buhaj, krowa i jałówka z dankowskiej hodowli znalazły się na pierwszych miejscach w rankingach uwzględniających indeks gPF.

Danko Zoom – rewelacyjny buhaj
Wśród hodowców bydła mlecznego dużym wydarzeniem było uplasowanie się buhaja Danko Zoom na pierwszym miejscu oficjalnej wyceny krajowej i międzynarodowej Instytutu Zootechniki. W sezonie 2020/1 rozpłodnik ten uzyskał indeks gPF wynoszący 150 jednostek i jest pierwszym buhajem z polskiej hodowli, który w dobie wyceny genomowej pokonał buhaje z hodowli zagranicznych. Danko Zoom urodził się w czerwcu 2019 r. na fermie w Kopaszewie należącej do DANKO Hodowli Roślin, jego ojcem jest Braveness, a matką – Danko Szampa (więcej informacji o tym buhaju zamieściliśmy w wydaniach naszego miesięcznika nr 2/2020 i 7/2020). W kolejnym sezonie wyceny (2020/2) buhaj Zoom utrzymał się na szczycie listy rozpłodników ocenionych w kraju według indeksu gPF. Natomiast w rankingu międzynarodowym Instytutu Zootechniki w sezonie 2020/2 indeks gPF równy 150 zapewnił buhajowi z dankowskiej hodowli trzecią pozycję, wyprzedziły go rozpłodniki: Rioaveso (gPF 151), i KNS Soundbar (gPF 150). Aktualnie buhaj Zoom przebywa w Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu w Tulcach, gdzie pozyskuje się od niego nasienie.

Buhaj Danko Zoom uzyskał indeks gPF na poziomie 150 jednostek i jest pierwszym buhajem z polskiej hodowli, który w dobie wyceny genomowej pokonał buhaje z hodowli zagranicznych w sezonie 2020/1

Najlepsza jałówka w trzech kolejnych sezonach
Hodowcy z DANKO przyzwyczaili nas do obecności swojej żeńskiej młodzieży w czołówce rankingów genotypowanych jałówek. Na szczególną uwagę zasługuje jałówka Danko Bomba ET (PL005482473694), która z indeksem gPF wynoszącym 148 jednostek utrzymuje się na szczycie rankingów w trzech kolejnych sezonach wyceny (2019/3, 2020/1 i 2020/2). Jałowica urodziła się w styczniu 2019 r., ojcem jej jest buhaj Braveness z amerykańskiej hodowli, a matką – Danko Bomba ET (PL005365814101), która w sezonie 2017/1 była na szczycie rankingu jałowic pod względem indeksu gPF. Zwyciężczynię trzech list rankingowych genotypowanych jałówek charakteryzuje podindeks produkcyjny na poziomie 136 jednostek, podindeks płodności – 123, podindeks komórek somatycznych – 131 i podindeks długowieczności – 128.

Jałówka Danko Bomba ET (PL005482473694) z indeksem gPF wynoszącym 148 jednostek utrzymuje się na szczycie rankingów w trzech kolejnych sezonach wyceny (2019/3, 2020/1 i 2020/2)

Krowa Danko Wiochna na szczycie listy sezonu 2020/2
Dopełnieniem tegorocznego sukcesu dankowskiej hodowli bydła mlecznego jest zajęcie pierwszego miejsca w rankingu krów wycenionych w sierpniu br. (sezon 2020/2) przez krowę Danko Wiochna (PL005371677462). Zwycięstwo zapewnił jej indeks gPF równy 142 jednostki. Pierwiastka urodziła się w czerwcu 2018 r. z kojarzenia buhaja Cyrano i krowy Danko Bomba ET (PL005365814101), która jest także matką najlepszej jałowicy Danko Bomba ET (PL005482473694). Laureatka wśród krów w sezonie 2020/2 uzyskała podindeks produkcji wynoszący 135 jednostek, podindeks płodności – 125, podindeks komórek somatycznych – 121, podindeks długowieczności – 117.
– Nasza najlepsza krowa pod względem indeksu gPF w tegorocznej sierpniowej wycenie w drugim miesiącu po wycieleniu produkowała dziennie ok. 44 kg mleka zawierającego 3,6% tłuszczu i 3,4% białka – relacjonuje Dariusz Szlecht.

Wkrótce wyceną genomową objęte będą w naszym stadzie kolejne pokolenia krów i mam nadzieję, że także uzyskają wysokie lokaty w rankingach – informuje Dariusz Szlecht

Praca hodowlana – ustawiczne doskonalenie stada
Systematyczne plasowanie się w czołówce rankingów wyceny wartości hodowlanych zwierząt z DANKO Hodowli Roślin nie jest przypadkowe i dowodzi skutecznego programu hodowlanego. – Nasz program hodowli bydła mlecznego oparty jest na Otwartym Centrum Zarodowym Danko, który obejmuje trzy grupy zwierząt. Najliczniejszą jest populacja bazowa, składająca się z samic o przeciętnej wartości indeksu PF. Krowy i jałówki o najwyższych wartościach indeksu PF tworzą tzw. jądro hodowlane. Zwierzęta między tymi grupami przemieszczają się wraz ze zmieniającymi się wartościami indeksu PF. Trzecią grupę stanowią sztuki zasilające populację masową, tj. sprzedawane innym hodowcom. Nasz program hodowlany realizujemy we współpracy z krajowymi spółkami inseminacyjnymi – opowiada Dariusz Szlecht. Wyjaśnia, że nierozłącznymi elementami pracy hodowlanej jest selekcja samic na podstawie indeksów rodowodowych i uzyskane z genomowej oceny wartości hodowlanej oraz umiejętny dobór par rodzicielskich. – W kojarzeniach potrzebna jest odrobina szczęścia, w biologii nie wszystko można zaplanować – nadmienia rozmówca. Aby w stadzie było jak najwięcej samic o wysokiej wartości hodowlanej, hodowcy z DANKO od kilku lat pozyskują od najcenniejszych samic zarodki i przenoszą je do biorczyń. Takiej technice rozrodu została już poddana wspomniana najlepsza jałówka w trzech rankingach (2019/3, 2020/1 i 2020/2) – Danko Bomba ET (PL005482473694).

– W tym roku koronawirus pokrzyżował nam nieco plany, zarodki wypłuczemy od trzech samic, w poprzednich latach materiał genetyczny pozyskiwaliśmy przeciętnie od pięciu jałówek. Zatem w 2020 r. w naszym stadzie urodzi nieco mniej potomstwa o wysokiej wartości hodowlanej – opowiada główny hodowca z DANKO. W jego opinii praca hodowlana jest procesem ciągłym, którego celem jest pozyskiwanie pokoleń zwierząt coraz lepszych pod względem wartości hodowlanej. W efekcie zwierzęta uzyskują coraz wyższe wartości indeksów selekcyjnych i każdy sezon wyceny z reguły wyłania nowych liderów zestawień oceny wartości hodowlanej. – Wkrótce wyceną genomową objęte będą w naszym stadzie kolejne pokolenia krów i mam nadzieję, że także uzyskają wysokie lokaty w rankingach. Po buhaju KNS Soundbar, który uzyskał drugą pozycję w tegorocznej sierpniowej wycenie międzynarodowej, mamy już potomstwo i teraz czekamy na wyniki z genotypowania. W kojarzeniach wykorzystujemy także nasienie buhaja Rioaveso, z najwyższym indeksem gPF w sezonie 2020/2 – opowiada Dariusz Szlecht.

Strategia doskonalenia genetycznego bydła mlecznego prowadzona w DANKO wyniosła utrzymywane w tej spółce stado krów na szczyt rankingów oceny wartości hodowlanej buhajów, krów i jałówek. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. 

Krowa Danko Wiochna (PL005371677462) z indeksem gPF 142 zajęła pierwsze miejsce w rankingu krów wycenionych w sezonie 2020/2

Nadchodzące wydarzenia