Webinar „HiChB” z Głównym Lekarzem Weterynarii. Hodowcy i lekarze weterynarii wobec nowego prawa dotyczącego leczenia zwierząt

Redakcja „Hodowli i Chowu Bydła” zorganizowała webinar dotyczący nowych przepisów o farmakoterapii zwierząt (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z 11 grudnia 2018 r.), w którym uczestniczył dr Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii. Oprócz niego w dyskusji udział wzięli: Przemysław Jagła, prezes WZHiPB, dr Krzysztof Słoniewski z PFHBiPM oraz dr Sebastian Smulski z UP w Poznaniu. Webinar prowadził Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła”

28 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy Komisji Europejskiej w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/6 ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, wytwarzania, przywozu, wywozu, dostarczania, dystrybucji, nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych. Środki przeciwdrobnoustrojowe, czyli antybiotyki, będzie można nadal stosować w leczeniu zwierząt, ale nie w sposób rutynowy. Przeciwdrobnoustrojowe produkty lecznicze nie będą mogły być stosowane rutynowo ani wykorzystywane w celu zrekompensowania niedostatecznej higieny, niewłaściwej hodowli zwierząt, braku opieki lub nieodpowiedniego zarządzania gospodarstwem rolnym. Poza tym nie będą mogły być stosowane u zwierząt w celu wspierania ich wzrostu lub zwiększania wydajności. Informacje o ich stosowaniu będą gromadzone w bazach danych krajów członkowskich, co pozwoli na monitorowanie ich zużycia na terytorium każdego z tych państw z podziałem na gatunki zwierząt, co dotychczas nie miało miejsca. Skoro informacje te będą ogólnodostępne, to czy na ich podstawie konsumenci będą wyrabiali sobie zdanie na temat jakości żywności produkowanej w państwach członkowskich UE?

W dyskusji postawionych zostało wiele pytań, które nie pozostały bez odpowiedzi.

Oto niektóre z nich:

  1. Od kiedy hodowcy bydła i producenci mleka oraz lekarze weterynarii będą raportować stosowanie antybiotyków w leczeniu krów?
  2. W jaki sposób będą to robili?
  3. Jakie informatyczne rozwiązania będą ich wspomagać?
  4. Czy nowe prawo oznacza redukcję stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu zwierząt?
  5. Czy dedykowany Inspekcji Weterynaryjnej system informatyczny będzie otwarty na zewnętrzne systemy zarządzania, takie jakie Stado OnLine (SOL) dedykowany hodowcom przez PFHBiPM?
  6. Czy zaostrzy się konkurencja pomiędzy państwami członkowskimi UE o konsumentów?

Jak wykorzystać szanse związane z nowym prawodawstwem?

Nadchodzące wydarzenia