Szwajcaria: spada zużycie antybiotyków w produkcji zwierzęcej

Szwajcarscy lekarze weterynarii w 2020 roku zmniejszyli stosowanie antybiotyków. W porównaniu poprzednim rokiem całkowita ilość spadła o ok. 4 procent, a w kategorii tzw. krytycznych klas antybiotyków o ok. 9 procent. W ciągu 10 lat sprzedaż tych leków w sektorze weterynaryjnym jest  prawie o połowę mniejsza – informuje portal schweizerbauer.ch.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: schweizerbauer.ch

W 2011 roku hurtownie i apteki sprzedały szwajcarskich lekarzom weterynarii ok. 60 tys. kg antybiotyków, a w 2020 r. tylko 29 tys. kg.  – Systematyczny spadek zużycia tych leków w produkcji zwierzęcej wskazuje na coraz większą świadomość wśród lekarzy weterynarii i hodowców. Zbyt duża ilość i niewłaściwe podanych antybiotyków zwiększają ryzyko powstawania opornych patogenów, które mogą powodować trudne do wyleczanie infekcje, zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi – czytamy w doniesieniu.

Szwajcarski Federalny Urząd ds.  Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wydał oświadczenie, że mimo znacznego spadku sprzedaży  antybiotyków celu leczenia zwierząt gospodarskich, konieczne są dalsze działania na rzecz odpowiedzialnego ich stosowania. W tym celu wdrożono system monitorowania zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Od stycznia 2019 roku lekarze weterynarii zobowiązani są do wpisywania do centralnej bazy wystawionych recept na antybiotyki. Zebrane informacje są analizowane przez Federalny Urząd ds.  Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja problemów oraz podjęcie stosownych działań. Jak informuje portal schweizerbauer.ch, szwajcarski rząd w 2015 roku zaaprobował Narodową Strategię Antybiotykooporności, która obliguje stosowne urzędy do corocznego sporządzania raportów o sprzedaży antybiotyków zużywanych w produkcji zwierzęcej.

Rosnąca lekooporność chorobotwórczych drobnoustrojów zagraża zdrowiu publicznemu i zwierząt. Podkreślić trzeba, że od 28 stycznia 2022 roku we wszystkich krajach UE ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej będzie obligatoryjne. Oznacza to, że każdy kraj członkowski zobowiązany będzie do monitowania sprzedaży antybiotyków. W naszym kraju  dopiero powstaje system informatyczny do gromadzenia danych o leczeniu zwierząt o czym informowaliśmy w wydaniu 4/2021 naszego miesięcznika w publikacji pt.: Nowe przepisy o farmakoterapii zwierząt, https://holstein.pl/nowe-przepisy-o-farmakoterapii-zwierzat/.

Zbliżające się wydarzenia