Przewidywać problemy zdrowotne u bydła zanim wystąpią? Przy pomocy sztucznej inteligencji jest to możliwe.

Sztuczna inteligencja tak dobrze przetwarza dane medyczne, że może wiarygodnie przewidzieć, czy ktoś zachoruje na raka trzustki na trzy lata przed typową diagnozą, jak wynika z ostatnich niesamowitych badań. Dlaczego więc nie włączyć tych maszynowych umysłów do przewidywania chorób bydła i zapobiegania im również w oborach mlecznych? W Kanadzie poważnie nad tym myślą.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Farmers Forum

Naukowcy z McGill University i Université du Québec à Montréal starają się właśnie to osiągnąć w ramach inicjatywy „Dobrostan zwierząt i sztuczna inteligencja” (WELL-E). Prace już trwają w dwóch nieujawnionych pilotażowych gospodarstwach mlecznych, jednym we wschodnim Ontario i jednym w Quebecu, chociaż twierdzą, że „szybko” rozszerzą się one na sieć ponad 100 gospodarstw w obu prowincjach.

Sztuczna inteligencja WELL-E będzie wykorzystywać obraz wideo na żywo z kamer i inne dane z czujników elektronicznych z wnętrza obór, w tym krokomierze (mierzące ruch) noszone przez bydło. Nowoczesne obory mleczne są wyposażone w urządzenia, maszyny i roboty z dostępem do Internetu, które tworzą mnóstwo punktów danych. Historyczne dane produkcyjne zebrane przez Lactanet również zostaną uwzględnione. Ostatecznie sztuczny umysł dostrzeże korelacje wskazujące na zbliżające się problemy zdrowotne bydła na długo przed człowiekiem, co umożliwi wczesną interwencję i zapobieganie.

Zapobieganie kulawiznom u bydła jest wczesnym przedmiotem badań. Naukowcy mają jednak  nadzieję, że dzięki nowym metodom uda nam się zidentyfikować drobne zmiany w chodzie, co umożliwi identyfikację i leczenie problemów przed wystąpieniem widocznych objawów. W opinii uczonych takie technologie,  w dłuższej perspektywie będzie można wykorzystać do rozwiązania nieograniczonej liczby problemów zdrowotnych u bydła. Dlaczego?

Po pierwsze, zostanie wykorzystana do przewidywania wskaźników dobrostanu, długowieczności i rentowności krów mlecznych. Zastosowanie teledetekcji i sztucznej inteligencji zwiększy zdolność do wykrywania zmian w dobrostanie i długowieczności zwierząt przed wystąpieniem widocznych  i negatywnych skutków. Po drugie, wykonana praca będzie stanowić podstawę dla codziennych decyzji producentów mleka dotyczących dalszej poprawy dobrostanu krów, umożliwiając im jednocześnie identyfikację zwierząt, które z większym prawdopodobieństwem odniosą sukces w dłuższej perspektywie i w które lepiej zainwestować.

Opisywana powyżej inicjatywa została niedawno uruchomiona dzięki wsparciu rzędu 5 milionów dolarów ze źródeł branżowych i rządowych, w tym Kanadyjskiej Rady ds. Nauk Przyrodniczych i Inżynierii.

Nadchodzące wydarzenia