Mleczne Laury 2023 w województwie świętokrzyskim

12 kwietnia 2023 roku w Kostomłotach odbyły się Świętokrzyskie Mleczne Laury. Na uroczystość przybyli laureaci, kierownictwo spółdzielni mleczarskich, partnerzy branżowi oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i władz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. To było wyjątkowe wydarzenie, podczas którego podsumowano wyniki produkcyjne i hodowlane za miniony rok. Po wielu miesiącach starań w sprawnym zarządzaniu stadem województwo świętokrzyskie może poszczycić się silną pozycją w kraju i spokojnie mierzyć się z najlepszymi. Progres wydajności za okres 2021–2022 wyniósł 283 kg mleka.

tekst: Krzysztof Gałązka, zdjęcia: B. Słomczewski

Wśród nagrodzonych znaleźli się hodowcy wszystkich ras zwierząt, dla których Federacja prowadzi księgi hodowlane. Świętokrzyskie cechuje się szeroką gamą użytkowanych ras, jednak dominującą jest polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej (HO).

W województwie pod oceną wartości użytkowej znajduje się 227 obór, gdzie utrzymuje się przeciętnie 7076 krów. Ta wielkość pogłowia stanowi 31% wszystkich krów w świętokrzyskim. Przeciętna wielkość stada wynosi 31 krów. W 2022 roku hodowcy osiągnęli wydajność na poziomie 8288 kg mleka o zawartości 4,14% tłuszczu i 3,44% białka. Wydajność suchej masy weszła na pułap 628 kg tłuszczu i białka.
Użytkowość rozpłodowa, która podlega stałemu monitoringowi, nie odbiega znacząco od średniej krajowej, jednak stanowi podstawę do motywacji, aby nadal  ją doskonalić. Wiek pierwszego wycielenia wyniósł 787 dni, okres międzywycieleniowy – 430, okres międzyciążowy – 141, okres zasuszenia – 58 dni.

To oczywiście tylko niektóre wybrane parametry spośród ocenianych. Jest ich w ofercie Federacji o wiele więcej, chociażby Indeks Ekonomiczny (IE) czy Indeks Produkcja i Funkcjonalność (PF).

Pierwszym hodowcą w województwie za rok 2022 został p. Michał Matuszczyk z Modliszewic, który osiągnął najwyższą wydajność stada, na poziomie 13 201 kg mleka. Gratulacje dla wszystkich laureatów!

Pragniemy podziękować władzom mleczarni oraz dyrekcji firm towarzyszących za wsparcie wydarzenia organizowanego z myślą o naszych hodowcach.

Należy nadmienić, że produkty dostępne na stoiskach degustacyjnych zostały dostarczone przez OSM Włoszczowa i SM Mlekovita.

Wśród partnerów branżowych wspierających organizację tegorocznych laurów znalazły się firmy: Arbena sp. z o.o., Biofeed sp. z o.o., BNP Paibas S.A., De Heus Polska, Intermilk, Josera, MCHiRZ w Łowiczu, MuuGen 

Lista laureatów na: mlecznagala.pl/mleczne-laury

Nadchodzące wydarzenia