Czy „uczenie maszynowe” przewidzi spożycie paszy?

Postawione powyżej pytanie stało się podstawą do podjęcia badań w brytyjskim Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI). Naukowcy z tego instytutu zainicjowali projekt, który być może zrewolucjonizuje podejście do „precyzyjnego żywienia” krów mlecznych.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie The Cattle Site

„Uczenie maszynowe” to rodzaj sztucznej inteligencji, który polega na odkrywaniu przez komputery, w jaki sposób mogą wykonywać swoje zadania bez wyraźnego zaprogramowania. Wiąże się to z opracowywaniem przez komputer algorytmów, które poprawiają się automatycznie poprzez doświadczenie, podobnie jak ludzie uczą się poprawiać dokładność wykonywanych czynności.

Możliwość poprawy dokładności, z jaką możemy przewidzieć spożycie krów mlecznych, zarówno dla całego stada, jak i dla poszczególnych krów, była od wielu lat kluczowym celem badawczym. Jeśli będziemy w stanie zapewnić rolnikom i żywieniowcom dokładniejsze oszacowanie, ile krów jedzą, pomoże im to poprawić dokładność racjonowania dawek żywieniowych krów i może zmniejszyć zużycie kosztownych koncentratów, a także pomóc zmniejszyć wpływ hodowli bydła mlecznego na środowisko.

Badania prowadzone w Agri-Food and Biosciences Institute obejmowały zastosowanie tego podejścia, wraz z szeregiem innych technik modelowania matematycznego, do danych dotyczących spożycia krów mlecznych, pochodzących z ostatnich badań przeprowadzonych w AFBI. Wszystkie te działania obejmowały wysokowydajne krowy mleczne we wczesnej laktacji, którym zaoferowano diety oparte na kiszonce z traw i których spożycie mierzono za pomocą systemu monitorowania spożycia paszy.

Wstępne wyniki wykazały, że podejście jest obiecujące, więc następnym krokiem jest zwiększenie rozmiaru zbioru danych wykorzystywanego w analizie. Aby to osiągnąć, zespół badawczy przygotowuje obecnie zestaw danych z 40 długoterminowych eksperymentów z krowami mlecznymi, które przeprowadzono w ciągu ostatnich 25 lat.

Dr Masoud Shirali, genetyk i główny zarządzający projektem, wyjaśnia, że ​​nowoczesne podejścia, takie jak uczenie maszynowe, oferują wiele możliwości w szerokim zakresie obszarów badawczych, a wspomniany projekt dał możliwość zastosowania tego podejścia do bardzo praktycznego wyzwania, jakim jest przewidywanie spożycia paszy przez krowy mleczne. Uczony ma nadzieję, że praca ze znacznie większym zbiorem danych pozwoli zwiększyć dokładność przewidywania spożycia.

Nadchodzące wydarzenia