Noworoczna ofensywa PFHBiPM w ministerstwach

Biogazownie szansą na tanią energię w gospodarstwach mlecznych
Wigilię święta Trzech Króli zdominował temat biogazowni rolniczych w gospodarstwach mlecznych. Na zaproszenie wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Kowalskiego odbyło się spotkanie robocze mające na celu omówienie specustawy, którą dopracowuje resort – finał prac nad jej kształtem szacuje na koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentowali wiceprezydent Andrzej Steckiewicz oraz zastępca dyrektora Mieczysław Klupczyński. W opinii wiceministra i środowiska hodowców minibiogazownie to duża szansa na zapewnienie w gospodarstwach mlecznych taniej energii, niezbędnej do produkcji. Głównymi założeniami projektu specustawy są m.in.: znaczące wsparcie finansowe w budowie biogazowni dla zainteresowanych gospodarstw w postaci dofinansowań sięgających ponad połowę kosztów, opracowanie bezpiecznego systemu finansowania inwestycji (włącznie z częściowo umarzalnymi kredytami), ułatwienia w uzyskaniu pozwoleń rolno-środowiskowych i zniesienie ograniczeń lokalizacyjnych, zapewnienie możliwości sprzedaży nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci (jako dodatkowy dochód dla gospodarstwa) oraz stworzenie możliwości zrzeszania się rolników w spółdzielniach energetycznych. Przedstawiciele PFHBiPM zostali zaproszeni do współpracy przy projekcie specustawy w ministerialnym zespole specjalistów. Wiceprezydent Andrzej Steckiewicz podkreśla, że należy dogłębnie przeanalizować możliwości budowy biogazowni w gospodarstwach już teraz, po to by z chwilą gdy wejdzie w życie specustawa, jak najszybciej skorzystać ze specjalnych ułatwień i możliwości długofalowej stabilizacji kosztów energii elektrycznej w gospodarstwach mlecznych.

Wicepremier, wiceminister i wiceprezydent rozmawiali na Wspólnej
4 stycznia 2023 roku w gmachu MRiRW odbyło się trójstronne spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki oraz wiceprezydenta PFHBiPM, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego Andrzeja Steckiewicza.

Rozmowy dotyczyły planów resortu wobec producentów mleka oraz możliwych ułatwień w prowadzeniu produkcji w okolicznościach wysokiej inflacji i niepewnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną w Ukrainie. Wiceprezydent Steckiewicz apelował do ministra rolnictwa o utworzenie specjalnego państwowego źródła finansowania genotypowania jałowic, gdyż nakłady na postęp i zwiększenie wydajności krów mlecznych w czasach wysokich cen inwestycji rolniczych są niezbędne do ciągłego rozwoju branży i ustabilizowania się cen środków do produkcji. Pojawił się także temat Krajowego Planu Strategicznego i możliwych zagrożeń, które wynikają z jego zapisów. Steckiewicz przedłożył ministrowi niepokoje hodowców.
Wicepremier Kowalczyk przyjął zaproszenie ministra Śliwki i wiceprezydenta Steckiewicza na Warmię i Mazury. Docenia wysiłek hodowców włożony w rozwój mleczarstwa całej Polski północno-wschodniej. Wysoko ocenił działalność WMZHBM, jako jednego z najprężniej działających zrzeszeń w branży.

Rozmawiano także o przekazaniu terenów wystawowych dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zlokalizowanych na terenie podolsztyńskiej gminy Purda. Minister Kowalczyk oświadczył, że sprawa się finalizuje i tereny trafią do rąk rolników, hodowców i producentów mleka po to, by prezentacja ich pracy i zaangażowania dla konsumentów produktów rolnych była jeszcze bardziej efektywna. Poświęcono też sporo czasu na analizę procesu reprywatyzacji spółek inseminacyjnych i ich roli w mleczarstwie, którą jest głównie zaangażowanie w produkcję najwyższej jakości materiału hodowlanego.
Spotkanie w ministerstwie rolnictwa poprzedziły rozmowy w resorcie aktywów państwowych. Na zaproszenie wiceministra Andrzeja Śliwki odbyło się spotkanie robocze, którego celem było bieżące dostosowywanie zasobu Krajowej Grupy Spożywczej do potrzeb mlecznego rynku krajowego. Rozmawiano też o usprawnieniu dystrybucji nawozów sztucznych przez holding. Rozmowy na linii Śliwka – Steckiewicz to preludium do bliskiej współpracy Ministerstwa Aktywów Państwowych, Krajowej Grupy Spożywczej oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

tekst: Michał Krukowski, zdjęcia: twitter.com/JKowalski_posel, fb.com/AndrzejSliwka88

Nadchodzące wydarzenia