Forum Genetyczne – fotorelacja

II Forum Genetyczne, które zorganizowała PFHBiPM, odbyło się w Piątnicy na Podlasiu w dniach 15–16 listopada br. Podczas spotkania zostały przedstawione zasady funkcjonowania Indeksu Ekonomicznego w selekcji bydła i produkcji mleka. Polska Federacja wraz ze swoją jednostką naukowo–badawczą, jaką jest Centrum Genetyczne, ogłosiła, że wprowadza w życie Indeks Ekonomiczny.

zdjęcia: Mateusz Uciński

Nadchodzące wydarzenia