Mleczna Gala 2023 – brawo, hodowcy!

1 czerwca w podwarszawskiej Jachrance odbyła się Mleczna Gala – uroczystość uhonorowania najlepszych polskich hodowców i producentów mleka. Spotkanie było także okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń między rolnikami z całej Polski.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka organizuje Mleczną Galę cyklicznie od 2014 roku. Wydarzenie to jest najważniejszym corocznym spotkaniem klientów rynku usług rolniczych w naszym kraju. Nadrzędnym celem uroczystości jest uhonorowanie hodowców współpracujących z PFHBiPM za wybitne osiągnięcia w zakresie wyników oceny wartości użytkowej ich stad oraz hodowli bydła mlecznego.

Tegoroczna, dziewiąta edycja odbyła się w hotelu Windsor w Jachrance. Uczestniczyło w niej siedemdziesięciu trzech laureatów w dwóch kategoriach w zakresie produkcji mleka i dwóch w przedmiocie hodowli bydła. Dodatkowo przyznane zostały dwie nagrody specjalne: „Promujemy polską genetykę” oraz dwa wyróżnienia dodatkowe za krowę stutysięcznicę i dla obory z rekordową wydajnością suchej masy w ubiegłym roku. W tej edycji po raz pierwszy w historii Mlecznej Gali przyznano również wyróżnienie dla hodowcy za najwyższą wydajność mleczną wśród stad objętych programem ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej. Imprezę poprowadziła znana dziennikarka i prezenterka Marta Manowska.

W uroczystości wzięły udział władze PFHBiPM, z prezydentami Leszkiem Hądzlikiem i Andrzejem Steckiewiczem na czele, którym towarzyszyła dyrekcja Federacji. Mleczna Gala została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentowanym przez wiceministrów Janusza Kowalskiego, Lecha Kołakowskiego i Krzysztofa Cieciurę. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił także europoseł Krzysztof Jurgiel, a z ramienia Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w gali uczestniczyli zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Małecki oraz senator Ryszard Bober.

Na sali nie zabrakło przedstawicieli organów administracji państwowej, agencji płatniczych, zakładów mleczarskich, krajowych spółek inseminacyjnych, reprezentantów uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych oraz przedstawicieli mediów.

Partnerami wydarzenia zostali: Zeto Software sp. z o.o., Bentley Polska sp. z o.o., Claas Polska sp. z o.o., Polska Federacja sp. z o.o., Foss Polska sp. z o.o., MSD Animal Health, Blattin Polska sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Cid Lines, oraz Idexx Laboratories sp. z o.o. Patronat medialny nad uroczystością objęła redakcja miesięcznika „Hodowla i Chów Bydła”.

Uroczystego otwarcia Mlecznej Gali 2023 dokonał prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik, który w swoim przemówieniu serdecznie pogratulował laureatom i mocno zaakcentował, że polscy hodowcy są europejskimi liderami w produkcji mleka, a ich praca i osiągnięte w ubiegłym roku wyniki są doskonałym dowodem na potwierdzenie tej tezy. Prezydent zwrócił także uwagę, że mimo bardzo trudnego roku 2022 mamy w naszym kraju wzrost przeciętnej wydajności o 200 kg mleka od krowy, co daje wynik 9037 kg mleka dla krów będących pod oceną. Rośnie nie tylko wydajność mleczna, odnotowywany jest również progres w składzie mleka – wydajność sumy kilogramów tłuszczu i białka w ubiegłym roku wyniosła przeciętnie 677 kg, a u najlepszego hodowcy w kraju osiągnęła poziom 1288 kg!
– Praca hodowców to nie tylko użytkowość mleczna, ale również rozwój stad pod względem genetycznym – podkreślił Leszek Hądzlik. – Polska hodowla szybko dąży do poziomu, jaki reprezentują kraje takie jak Niemcy czy Francja, gdzie genotypowanie stało się rutynowym narzędziem hodowlanym. Świadczy o tym rosnąca z roku na rok liczba zbadanych zwierząt. W 2022 roku w naszym Laboratorium Genetyki Bydła zgenotypowaliśmy blisko 26 tys. osobników, o ponad 12,5 tys. więcej niż w roku poprzednim. Wzrost ten jest efektem realizowanych przez nas programów wspierających genotypowanie, m.in. projektu „A2A2 – nowa droga produktów mlecznych”.

Prezydent Federacji wskazał także na fakt, że siłą polskiej hodowli są ludzie, hodowcy, a także osoby z firm związanych z tą gałęzią gospodarki, w tym pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, czyli zespół zaangażowanych specjalistów, który dokłada wszelkich starań, by praca hodowców była jak najbardziej efektywna.

Głos zabrał również Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, który wyraził głębokie uznanie dla pracy polskich hodowców i ich zaangażowania w budowanie pozycji polskiego rolnictwa zarówno w Europie, jak i na świecie. Zapewnił jednocześnie o swoim wsparciu dla działań PFHBiPM i podkreślił, jak niezwykle ważna jest współpraca hodowców ze światem nauki i wykorzystywanie możliwości genetyki, aby uzyskiwali oni jeszcze lepsze wyniki.
– Jesteście Państwo arystokracją wśród szlachty mlecznej! Ministrem i politykiem się bywa, ale wy służycie Polsce swoją pracą każdego dnia –  zakończył swoje przemówienie minister Kowalski.

Kolejnym punktem Mlecznej Gali 2023 było uroczyste uhonorowanie najlepszych polskich hodowców, któremu towarzyszyły projekcje filmów przedstawiających zwycięskie gospodarstwa i wypowiedzi ich właścicieli. Warto wspomnieć, że wszyscy laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki w kształcie kryształowej kanki za dokonania na polu produkcji mleka lub puchar z motywem podwójnej helisy DNA za osiągnięcia hodowlane. Laureaci pierwszego miejsca w kategoriach wydajnościowych i hodowlanych otrzymali tablicę TOP STADO, stanowiącą prestiżowy znak wysokiego potencjału stada i renomy gospodarstwa, a także voucher na darmową usługę pięciu analiz próbek pasz objętościowych oraz jedną analizę zielonki z kukurydzy w celu określenia suchej masy, a tym samym określenia optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę, które wykona jedno z dwóch laboratoriów paszowych Federacji. Srebrny partner uroczystości – Polska Federacja sp. z o.o. – został z kolei fundatorem vouchera na darmową usługę profesjonalnego przygotowania dwóch sztuk bydła do wystawy zwierząt hodowlanych oraz nowoczesnej kolczykownicy do kolczyków elektronicznych i wizualnych dla bydła, które zaprojektowano z myślą o ergonomii i wygodzie obsługującego oraz o ograniczeniu stresu zwierząt.

Podczas Mlecznej Gali 2023 władze Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka wyróżniły i uhonorowały Złotą Honorową Odznaką osoby aktywnie wspierające polską hodowlę bydła. Te prestiżowe odznaczenia trafiły m.in. do Anny Żochowskiej – czołowej hodowczyni z województwa podlaskiego, Agnieszki Maliszewskiej – dyrektor Polskiej Izby Mleka, Moniki Dulny – głównej księgowej PFHBiPM, oraz do Agnieszki Pawlak – prezes zarządu Małopolskiego Centrum Biotechniki i Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu.

Po części oficjalnej na uczestników spotkania w Jachrance czekała uroczysta kolacja, zwieńczona występem zespołu Stage Fever. 

Pełna lista laureatów na: mlecznagala.pl

Nadchodzące wydarzenia