Walny Zjazd Lubuskiego Związku Hodowców Bydła

W dniu 23 stycznia bieżącego roku w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbył się Walny Zjazd Lubuskiego Związku Hodowców Bydła.

tekst: LZHB

Uczestników spotkania w imieniu Zarządu serdecznie powitał prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła Stanisław Zawadzki, w dalszej części zjazdu wybrany na przewodniczącego obrad. W słowach wstępu dokonał krótkiego podsumowania dotychczasowej działalności Związku, którego początek sięga 1994 roku.

Głównym celem tegorocznego zjazdu był wybór nowych władz – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Zanim przystąpiono do wyborów, członkom Związku przedstawione zostało sprawozdanie z bieżącej działalności LZHB za 2023 rok.

Po wystąpieniu prezesa LZHB odbyły się wybory, w wyniku których w skład nowego Zarządu weszli: Sławomir Ślozowski – prezes, Łukasz Brzechwa – wiceprezes, Janusz Kędziora – sekretarz, Stanisław Galant – członek, Stanisław Zawadzki – członek. Do prac w Komisji Rewizyjnej wytypowani zostali: Roman Kruszakin, Leszek Goździewski i Krzysztof Fic.

Po podjęciu uchwał związanych z działalnością Związku, udzieleniu Zarządowi absolutorium za 2023 rok i przyjęciu planu działania na rok bieżący głos zabrał Sławomir Ślozowski, który jako delegat na Walny Zjazd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka udzielił informacji z prac Zarządu Federacji. Nowo wybrany prezes podziękował Stanisławowi Zawadzkiemu za współpracę, a wszystkim członkom za okazane w trakcie wyborów zaufanie.

Do udziału w drugiej części spotkania zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji okołorolniczych: wicemarszałek województwa lubuskiego Zbigniew Kołodziej, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Andrzej Kałek, dyrektor OT Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp. Roman Jabłoński, prezes Lubuskiego Związku Rolników Zygmunt Jodko, kierownik Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzej Trzop, dyrektor Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Krzysztof Warcholik, dyrektor Mariusz Chrobot oraz kierownik Paweł Reszel z Regionu Oceny Zachód PFHBiPM, prezes Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka Andrzej Jarmasz, prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Żarach Ryszard Mańczak.

Spotkanie przebiegło w uroczystej i miłej atmosferze. Nie zabrakło słów podziękowania skierowanych do Zarządu za owocną współpracę oraz działania podejmowane na rzecz lubuskich hodowców bydła, w szczególności do Stanisława Zawadzkiego, po dwudziestu latach ustępującego z funkcji prezesa LZHB.

Za wspólnie przepracowane na rzecz LZHB lata dziękowano także dyrektor biura Związku Alicji Pachut, której 40 lat pracy zawodowej związane było ze środowiskiem hodowców bydła, a która zdecydowała z początkiem 2024 roku przejść na zasłużoną emeryturę.  

Od lewej: Janusz Kędziora – sekretarz, Stanisław Galant – członek, Sławomir Ślozowski – prezes, Łukasz Brzechwa – wiceprezes, Stanisław Zawadzki – członek

Nadchodzące wydarzenia