Na przekór nawałnicom

Wszyscy pamiętamy nawałnice, które przeszły nad Polską w zeszłym roku. Rozmiar szkód, jakie wyrządziły, był porażający. W wyniku ich niszczycielskiej siły ucierpiało bardzo wielu hodowców. Nie pozostawiono ich samych sobie, z pomocą przyszła Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, która zaproponowała całkowite zwolnienie z opłat wynikających z wystawionych faktur za usługę oceny wartości użytkowej bydła.

Tekst: Mateusz Uciński; zdjęcie: Janusz Nalewalski

Wichury i nawałnice, które przeszły w lipcu i sierpniu ubiegłego roku, najwięcej szkód wyrządziły na terenach województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Właśnie do tych regionów głównie skierowana była pomoc, którą już kilka dni po kataklizmie zatwierdził Zarząd PFHBiPM, aby umożliwić hodowcom wznowienie produkcji. Nie były to czcze deklaracje, a oferowaną pomoc przyjęło wielu potrzebujących.

W Regionie Oceny Parzniew skorzystało z niej już 23 hodowców, którym umorzono 58 faktur na kwotę 24 551,25 zł. W trakcie postępowania jest 7 hodowców (14 faktur na łączną kwotę 5150,53 zł). W RO Poznań wsparcia udzielono 237 hodowcom z województwa wielkopolskiego (w tym 13 spraw jest nadal w toku, na różnym etapie), a umorzeniom podlegało w większości przypadków 1–2 miesięcznych opłat za usługę OWUB. Kwota umorzonych należności wyniosła dotąd ogółem prawie 135 tys. zł, natomiast przewidywana suma przekroczy ponad 143 tys. zł. Najwyższa wartość umorzenia dla jednego hodowcy wyniosła nieco ponad 11 tys. zł, a przeciętnie wartość świadczenia opiewała na sumę 580 zł. RO Bydgoszcz wspomógł już 228 hodowców, którym anulowano płatność za 500 faktur na łączną kwotę 178 430,97 zł. W trakcie postępowania są nadal hodowcy, którzy ponieśli największe straty i z tego powodu umorzono im do sześciu faktur.

Należy przypomnieć, że w zależności od skali zniszczeń w gospodarstwie, pomoc finansowa obejmuje umorzenie należności za wykonanie od 2 do 6 próbnych dojów, a udzielana jest na podstawie pisemnego wniosku hodowcy.

Wsparcie zaoferowane przez Federację odbiło się szerokim echem i na ręce pracowników PFHBiPM spłynęło wiele podziękowań. Szczególnie ważne były te podczas spotkań podsumowujących wyniki roczne w Brusach – rejonie najbardziej poszkodowanym przez kataklizm. Ufamy, że to koniec klęsk żywiołowych dotykających naszych hodowców. Wszystkim poszkodowanym życzymy, aby jak najszybciej „stanęli na nogi” po zeszłorocznych nawałnicach. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże im w realizacji tego celu.

Zbliżające się wydarzenia