Wybrano zarząd krotoszyńskiego Koła

W 2019 roku kończy się kadencja zarządów kół i regionalnych związków hodowców tworzących wspólnie Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W styczniu br. członkowie Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie wybrali władze swojej organizacji na kolejne 4 lata.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI

Walne Zgromadzenie Delegatów Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie odbyło się 10 stycznia 2019 roku w Krotoszynie, w restauracji Cristal. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Eugeniusza Sierszulskiego (PFHBiPM), sekretarzem został Jacek Staniek (hodowca). Wyłoniona w głosowaniu jawnym trzyosobowa Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem Karola Marciniaka (hodowca) potwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. Zgodnie z zatwierdzonym wcześniej porządkiem obrad, Tadeusz Dymarski, prezes ustępującego zarządu krotoszyńskiego Koła, zdał sprawozdanie z jego działalności w ciągu minionych 4 lat. Na uwagę zasługuje ciekawa działalność turystyczno-szkoleniowa. – We współpracy z Wielkopolskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła organizowaliśmy wyjazdy na wyścigi samochodowe Formuła 1 do Belgii, Włoch, Austrii oraz zagraniczne wyjazdy turystyczno-szkoleniowe, m.in. do Hiszpanii, Włoch, Francji – informował Tadeusz Dymarski. Wspomniał także o działalności Koła na rzecz płci pięknej, tj. członkiń Koła i małżonek jego członków, w postaci wyjazdów do SPA w hotelach w Szklarskiej Porębie, Świnoujściu, Bieszczadach i na Mazurach.

Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej powołanej na lata 2015–2018, delegaci Walnego Zgromadzenia jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi krotoszyńskiego Koła.

Tadeusz Dymarski ponownie prezesem
Delegaci Walnego Zgromadzenia zdecydowali, że dotychczasowy prezes Rejonowego Koła Hodowców i Producentów Bydła w Krotoszynie Tadeusz Dymarski będzie pełnił tę funkcję przez następne 4 lata. Wybrany na następną kadencję zarząd Koła ukonstytuował się następująco:
• wiceprezesi – Zygmunt Kaj, Andrzej Marchwiak;
• sekretarz – Szymon Minta;
• skarbnik – Maciej Pohl;
• członkowie: Roman Marszałek, Marek Tuszyński, Tadeusz Waliszewski.
Prace nowego zarządu będzie nadzorować Komisja Rewizyjna w składzie: Józef Kołata – przewodniczący, Edward Nowak – członek, Wiesław Nowak – członek.

Wyboru do władz krotoszyńskiego Koła na kolejną kadencję gratulowali zaproszeni goście, m.in. prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik oraz prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Przemysław Jagła. Ponadto wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu Antoni Stelmaszyński i przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Janusz Borkowski podkreślili dobrze układającą się współpracę z zarządem Koła w Krotoszynie.  

Nadchodzące wydarzenia