Nowa siedziba oddziału Federacji i regionalnych związków w Koszalinie

Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zdecydował o zakupie nieruchomości przy ul. Szerokiej 37 w Koszalinie na siedzibę swojego oddziału oraz na potrzeby lokalowe Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Koszalinie i Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła.

tekst: RYSZARD LESIAKOWSKI

Uroczyste otwarcie nowej siedziby poprzedziło posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka zwołane w dniach 16–17 stycznia 2019 r. w Mielnie. – Z dużą satysfakcją i ogromną radością witam Państwa na uroczystym otwarciu nowej siedziby koszalińskiego oddziału Polskiej Federacji oraz dla dwóch regionalnych związków hodowców. Budynek ten jest nie tylko spełnieniem oczekiwań wielu osób, ale przede wszystkim nadzieją na przyszłość funkcjonowania naszego oddziału. Dziękuję panu prezydentowi PFHBiPM Leszkowi Hądzlikowi, panu prezesowi Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Koszalinie Adamowi Bartmanowi, panu prezesowi Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła Andrzejowi Syczewskiemu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt – powiedziała Anna Szymańska, kierownik oddziału w Koszalinie Regionu Oceny Bydgoszcz PFHBiPM.

– O zakupie budynku w Koszalinie na siedzibę oddziału Polskiej Federacji i regionalnych związków hodowców zdecydował zarząd PFHBiPM. Najważniejsze, że będzie on służył hodowcom z tego regionu – podkreślił prezydent PFHBiPM. Nadmienił, że jest to ósma siedziba będąca własnością Polskiej Federacji.

Za przychylność zarządu Polskiej Federacji na zakup nieruchomości przy ul. Szerokiej 37 w Koszalinie dziękowali prezesi Okręgowego Związku Hodowców Bydła w Koszalinie i Szczecińskiego Związku Hodowców Bydła. – Mamy obiekt, który spełnia nasze wymagania, nie jest za duży, jest dobrze skomunikowany, mieści się na obrzeżach miasta – powiedział w podziękowaniu Andrzej Syczewski. Po uroczystym przecięciu wstęgi gospodarze nowej siedziby odebrali od zaproszonych gości liczne gratulacje, pamiątkowe statuetki i grawertony. 

Nadchodzące wydarzenia