Czempiony ze Śląska

Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego, organizowana wspólnie przez Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu oraz Śląski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w tym roku odbyła się w trzeci weekend czerwca w Kamieniu Śląskim. Zwiedzający mogli podziwiać łącznie ok. 100 sztuk bydła ras mlecznych i mięsnych. Tradycyjnie ocenę bydła mlecznego na ringu wystawowym powierzono jurorowi z zagranicy. W tym roku Klaus Dieter Augustin, przybyły z Niemiec, tytułem czempiona wyróżnił 14 zwierząt oraz przyznał 9 wiceczempionatów (tabela). Rywalizacja o zaszczytne laury hodowlane rozegrała się między hodowcami bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czarno-białej (HO) i czerwono-białej (RW). Jałówki prezentowano na ringu w sześciu kategoriach, a krowy w trzech. Tytuł superczempiona w kategorii jałówek przypadł Kombinatowi Rolnemu Kietrz za jałowicę cielną rasy PHF odmiany czarno-białej o imieniu GIZELA 4, po buhaju MIZZOU. Maksymalna wydajność jej matki wyniosła 6108 kg mleka. Natomiast najpiękniejszą krową okazała się mlecznica w II laktacji rasy PHF odmiany czerwono-białej o imieniu KOMEDIA, po buhaju PAXTON RE. Superczempionkę wyhodował Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek”. KOMEDIA jako pierwiastka wyprodukowała 11 573 kg mleka.
– Jestem pod wrażeniem wysokiej jakości prezentowanego bydła holsztyńsko-fryzyjskiego odmiany czerwono-białej. Najwyżej ocenione zwierzęta odmiany czarno-białej to również piękne jałowice i krowy. Biorąc pod uwagę ogólne wrażenie, odmiana czerwono-biała miała przewagę nad zwierzętami czarno-białymi pod względem jakości wymienia i fundamentu – powiedział Klaus Dieter Augustin. Jego zdaniem typ i wielkość zwierzęcia nie są tak istotne w produkcji mleka, jak nogi i wymię. Trzeba nadmienić, że zagraniczny juror jest hodowcą, prowadzi 800-hektarowe gospodarstwo, w którym utrzymuje 600 krów o średniej rocznej wydajności ok. 10 500 litrów.

Oczywiście, największe emocje widowni wzbudziło rozstrzygnięcie Konkursu Młodego Hodowcy. W tym roku dzieci w wieku 4–10 lat prezentowały na ringu 14 jałóweczek. Zdaniem komisji sędziowskiej najlepiej radziła sobie z cieliczką 8-letnia Lenka Sikora, która w wystawie uczestniczyła szósty raz. Nowością tegorocznego konkursu było wyłonienie laureata przez publiczność. Najwięcej głosów zebrał 8-letni Patryk Schramowski. Tradycyjnie na wystawie w Kamieniu Śląskim rozstrzygnięto ankietowy konkurs, organizowany przez opolski i śląski związek hodowców. Nagrodą, ufundowaną przez Małopolskie Centrum Biotechniki, była jałóweczka rasy PHF odmiany czerwono-białej z OHZ „Głogówek”.

Śląska Wystawa Zwierząt Hodowlanych stała się tradycją tego regionu i przyjęła formę rodzinnego festynu. W tym roku Polska Federacja Hodowców Bydła zaoferowała milusińskim i ich rodzicom wspólne spędzenie czasu w pawilonie „Mlekosia”, w którym dzieci kolorowały motywy związane z produkcją mleka. Ponadto mali budowniczowie mogli się wykazać, układając klocki.

Nadchodzące wydarzenia