XX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach

W dniach 16–17 czerwca 2018 roku w Bratoszewicach odbyła się już XX wystawa.

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Machała, kierownik oddziału PFHBiPM w Łodzi zs. w Rzgowie

Superczempionem wystawy w kategorii krów została Reina 6 – po buhaju SANTANA, będąca własnością OHZ Dębołęka sp. z o.o., Dębołęka. Superczempionem w kategorii jałówek została Alma 71 – po buhaju HURRICANE, będąca własnością Radosława Wolskiego z miejscowości Poniatów.

Na wystawie swój dorobek hodowlany zaprezentowało 12 hodowców z woj. łódzkiego:

1. Henryk Bawej, Rządków
2. Andrzej Dałek, Bąków Dolny
3. Tadeusz Kaźmierczak, Osiny
4. Daniel Matusiak, Oraczew
5. OHZ Dębołęka sp. z o.o., Dębołęka
6. OHZ Dębołęka sp. z o.o., Gosp. Dąbrówka
7. GR Radosław Wolski, Poniatów
8. Zdzisław Prusinowski, Anielin
9. Przemysław Workowski, Łaźniki
10. GR Tomasz Bartoszek, Strachanów
11. Michał Katarzyński, Romartów
12. GR Andrzej Wójcik, Łaznowska Wola

W trakcie wystawy miała miejsce uroczystość wręczenia Złotych Honorowych Odznak PFHBiPM zasłużonym dla łódzkiego oddziału hodowcom i pracownikom Federacji. W tym roku zostali uhonorowani: Andrzej Kozłowski, Małgorzata Wiśniewska i Leszek Frank. Wręczenia odznak dokonał prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik wspólnie z prezesem i wiceprezesami Łódzkiego Związku Hodowców Bydła.

W drugim dniu wystawy oprócz prezentacji superczempionów i czempionów odbył się Konkurs Młodego Hodowcy, podczas którego zaprezentowały się dwie cieliczki należące do dzieci hodowców. Prezentacji na ringu dokonali Julia Wójcik i Miłosz Matusiak.

Zwierzęta do wystawy zostały przygotowane przez serwis pielęgnacyjny Polskiej Federacji oraz hodowców. Zaprezentowano łącznie 46 sztuk bydła, w tym: krów – 24 szt. i jałowic – 22 szt. Sędzią głównym był Sławomir Piejaś, asystował mu Wacław Kaniszewski.

Nadchodzące wydarzenia