Gościnne Bolesławowo

Gwarno, tłoczno i miło zrobiło się 28 i 29 października br. na terenie Zespołsu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie, a to za sprawą organizowanych dożynek powiatu starogardzkiego i wystawy.

tekst i zdjęcia: Regina Stefańska, kierownik oddziału PFHBiPM w Gdańsku

Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zorganizowały VI Pomorską Wystawę Bydła Mlecznego, która była współfinansowana m.in. przez KOWR z Funduszu Promocji Mleka. Przez dwa dni realizację przedsięwzięcia wspierali prezydenci PFHBiPM: Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz. W niedzielne południe odwiedził nasze stoisko podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Rozmawiał także z wystawcami bydła mlecznego i zwiedził pozostałe miejsca wystawowe.

Sędzią oceniającym zwierzęta był Tomasz Kostro z PFHBiPM. Podczas wystawy 17 hodowców zaprezentowało 35 szt. zwierząt – w czterech grupach jałówek i trzech grupach krów. W niedzielnym Konkursie Młodego Hodowcz swoje jałóweczki oprowadzało dziesięcioro dzieci.
Zgodnie z regulaminem sędzia wycenił prezentowane sztuki i wyróżnił je tytułami czempionów i wiceczempionów.

Wszystkie zwierzęta prezentowały pożądany typ mleczny. Świadczy to o prawidłowej pracy hodowlanej na terenie województwa pomorskiego, której celem jest doskonalenie populacji miejscowego bydła w kierunku jednostronnie mlecznym. Hodowcy wykazali duże zaangażowanie w przygotowanie zwierząt. Ocena bydła mlecznego przebiegała sprawnie i zgodnie z regulaminem wyceny. Czempiony i wiceczempiony wyróżniono pamiątkowymi kryształowymi pucharami, które wręczali prezydenci PFHBiPM i przewodniczący PZHBM w Gdańsku Józef Warunek. Wszystkim wystawcom bydła mlecznego organizatorzy złożyli serdeczne podziękowania za udział w VI Pomorskiej Wystawie Bydła Mlecznego i wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki.

Szkoła w Bolesławowie wyróżniła zdobywców czempionów i wiceczempionów dodatkowymi pucharami „za osiągnięcia w hodowli bydła mlecznego”, które wręczali dyrektor Szkoły Alfred Portee i podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Sędzia Tomasz Kostro ocenił także zwierzęta prezentowane podczas Konkursu Młodego Hodowcy. Wszystkim uczestnikom przyznał równorzędne pierwsze miejsce.

Oprowadzających nagrodzono pamiątkowymi pucharami i licznymi nagrodami, ufundowanymi przez: Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku, Polską Federację Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka, Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie, Spółdzielnię Producentów Mleka Pomorze, Biofeed, WCHiRZ i Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie. Radość młodych hodowców była ogromna i zapewne trwać będzie jeszcze długo za sprawą otrzymanych prezentów.

Tradycją stało się już przyjęcie do klubu stutysięcznic kolejnych krów z województwa pomorskiego, które przekroczyły wydajność życiową 100 tys. kg mleka.

Do elitarnego klubu dołączyły krowy z hodowli:

  1. Urszuli Majewskiej z Kołozębia – Miła 23 (PL005293722974); wyprodukowała już 117 136 kg mleka, żyje i ma się dobrze, zaprezentowała się okazale na ringu wystawowym; jest dziesiątą krową w klubie z tej hodowli, która liczy 19 sztuk.
  2. Fortune Cieszymowo sp. z o.o., liczącej 1287 krów; do klubu dołączyła już ósma krowa – Zima 18 (PL005162332204), która w 12-letnim życiu wyprodukowała 109 766 kg mleka; jej najwyższa wydajność laktacyjna wynosi 14 713 kg mleka.
  3. Tomasza Marchaja ze Stogów, liczącej 88 krów; do klubu dołączyła druga sztuka z tej hodowli – Łata 24 (PL005072732064); jej wydajność życiowa wynosi 107 076 kg mleka, maksymalna wydajność laktacyjna – 9639 kg mleka w drugiej laktacji.
  4. Mateusza Trzcińskiego z Gogolewa, liczącej 24 krowy; do klubu po raz pierwszy dołączyły w tym roku dwie krowy – Nindża IV (PL005093755875), której wydajność życiowa wyniosła 106 078 kg mleka, i Gruszka 34 (PL005092898825), która w jedenastej laktacji przekroczyła magiczne 100 tys. kg mleka.

W pomorskim klubie stutysięcznic jest łącznie z wymienionymi powyżej sztukami 49 krów.

Sobotni wieczór był, jak co roku, okazją do integracji, wymiany doświadczeń hodowców, wystawców, współorganizatorów.

Wszystkim hodowcom, gościom, współorganizatorom, dyrektorowi ZSR w Bolesławowie Alfredowi Portee i całemu gronu pedagogicznemu, PZHBM w Gdańsku oraz wszystkim sponsorom – serdecznie dziękuję za uświetnienie VI Pomorskiej Wystawy Bydła Mlecznego w Bolesławowie i pomoc w jej organizacji. 

Nadchodzące wydarzenia