Księga Rejestracji Bydła i SOL – nowe zasady

Od początku 2019 r. obowiązują nowe zasady dotyczące prowadzenia Księgi Rejestracji Bydła. Program SOL ułatwia hodowcom dostosowanie się do tych regulacji.

tekst: Joanna Kwaśniewska

Księga Rejestracji Bydła to dokument wymagany przez ARiMR – niezbędny w każdym gospodarstwie utrzymującym bydło, świnie, owce lub kozy. Prowadzenie rejestrów w KRB ma na celu archiwizowanie informacji o przemieszczeniach zwierząt. Hodowca dotychczas miał do wyboru dwa sposoby prowadzenia takiej księgi – w formie papierowej lub elektronicznej (prowadzonej w programie do zarządzania lub innym, np. za pomocą różnego rodzaju arkuszy kalkulacyjnych).

Zmiany po udostępnieniu IRZplus
W grudniu 2018 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz.U. z 2018 r., poz. 2505), Przewiduje ono dwie formy prowadzenia księgi rejestracji bydła. Jeżeli hodowca uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (portalu IRZplus) i dokonuje zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych wyłącznie za jego pośrednictwem, to jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji w formie papierowej. W takim przypadku uważa się, że księga prowadzona jest w formie elektronicznej. Osoba, która nie zdecyduje się na wyłączne korzystanie z portalu IRZplus (czyli prowadzenia księgi elektronicznej), prowadzi w siedzibie stada księgę rejestracji w formie papierowej, zgodnie z zasadami i wzorami określonymi we wspomnianym rozporządzeniu.

Zatem od początku 2019 r. nie można już prowadzić KRB w formie elektronicznej ani w programie SOL, ani w żadnym innym programie do zarządzania stadem. Realizację obowiązku prowadzenia KRB w pełni zapewnia przesyłanie zgłoszeń za pomocą aplikacji IRZplus – programu udostępnionego przez ARiMR, który umożliwia uzupełnianie i przekazywanie online formularzy dotyczących zdarzeń w stadzie (przemieszczenia, urodzenia). Jeżeli hodowca systematycznie przekazuje zgłoszenia za pomocą IRZplus, nie musi prowadzić księgi elektronicznej ani papierowej. Warto zauważyć, że z obowiązku prowadzenia formy papierowej KRB zwolniony jest jedynie ten hodowca, który wszystkie informacje o zdarzeniach przekazuje za pośrednictwem IRZplus. Jeśli część zgłoszeń będziemy przesyłali elektronicznie, a część na papierze, to nadal musimy prowadzić papierową KRB! Oczywiście, KRB w wersji tradycyjnej (papierowej) muszą też prowadzić ci hodowcy, którzy w ogóle nie przesyłają informacji online (za pomocą aplikacji IRZplus), tylko przekazują je na papierowych formularzach (wysyłanych pocztą lub dostarczanych osobiście do biura ARiMR).

Koniec eKRB w SOL
Dotychczas w programie Stado OnLine istniała możliwość prowadzenia elektronicznej KRB. W związku z opisaną zmianą przepisów elektroniczna księga w programie SOL, jako niespełniająca wymagań rozporządzenia, zostanie z końcem tego roku wyłączona. Tych z Państwa, którzy dotychczas prowadzili eKRB w SOL, zachęcamy do korzystania z aplikacji IRZplus. Poniżej wyjaśniamy, jak SOL ułatwia dokonywanie zgłoszeń przez IRZplus. Jeśli ktoś nie zdecyduje się na wspomniane rozwiązanie, to pozostaje mu prowadzenie księgi w formie papierowej. W takim przypadku hodowca, który korzystał z KRB w programie SOL, może jej aktualny stan wydrukować i kontynuować uzupełnianie zapisów w tradycyjny sposób.

Przesyłanie zgłoszeń do ARiMR za pomocą SOL
Od sierpnia w programie SOL dostępny jest moduł „Zgłoszenia do ARiMR”, za pomocą którego można przekazywać informacje do IRZplus. Wystarczy mieć konto w tej aplikacji, włączyć moduł w SOL i zainstalować dodatek do przeglądarki (informacja na temat instalacji znajduje się w programie, w zakładce „Kontakt i pomoc”, oraz u SOL-asystentów pod numerem telefonu 22 290 00 92). Po włączeniu modułu każde zdarzenie, które zapiszemy w programie, trafi do tzw. Rejestru Zgłoszeń, czyli listy umożliwiającej sprawdzenie poprawności, a następnie wysłanie zgłoszeń do IRZplus. Takie rozwiązanie pozwala na sporą oszczędność czasu i zminimalizowanie ryzyka pomyłki – nie ma potrzeby uzupełniania numerów stad czy kolczyków zwierząt ręcznie (np. przy przemieszczeniu), ponieważ są one już zarejestrowane w programie SOL. Ponadto program przypomina o konieczności wysłania zgłoszenia oraz informuje o tym, czy zgłoszenie jest kompletne.

Moduł „Zgłoszenia do ARiMR” może być także wykorzystany przez tych hodowców, którzy nie zdecydują się na korzystanie z aplikacji IRZplus. Pozwala on bowiem drukować zgłoszenia zebrane we wspomnianym Rejestrze Zgłoszeń oraz ułatwia kontrolę nad terminowym ich wysyłaniem. W takim przypadku hodowca musi jednak sam wpisywać zdarzenia do papierowej Księgi Rejestracji Bydła. 

Nadchodzące wydarzenia