SOL-owe podsumowanie roku 2022

Rok 2022 stał pod znakiem wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego Polskiej Federacji, jakim jest FedInfo, w związku z tym trzeba było ograniczyć wprowadzanie nowości. Co się działo w takim razie w programie Stado OnLine w tym czasie?

tekst: Izabela Jannasz

Użytkownicy

Każdego dnia hodowcy przesyłają do nas formularze zgłoszeniowe, deklarując w ten sposób chęć posiadania własnego Stada OnLine. I tak, ziarnko do ziarnka, na koniec listopada liczba naszych użytkowników zwiększyła się z 5490 (dane na koniec listopada 2021 r.) do 6586, z czego w ciągu ostatnich 12 miesięcy chociaż raz do programu logowało się około 6000 gospodarstw. W 2022 roku usprawniliśmy proces rejestracji do programu poprzez skrócenie i uproszczenie formularza rejestracyjnego. Niezmiennie można zgłosić się do nas korzystając z zakładki „Zarejestruj się” dostępnej na stronie www.stadoonline.pl. Jednocześnie przypominamy, że jeśli korzystanie z programu przypadnie do gustu naszemu nowemu użytkownikowi, to do najbliższego Regionu Oceny, na obszarze którego leży gospodarstwo hodowcy, musi zostać obowiązkowo dostarczony w ciągu 60 dni (od założenia gospodarstwa) oryginał tzw. „Deklaracji użytkownika”, ponieważ stanowi on część umowy ocenowej. Dokument ten można też przekazać zootechnikowi na próbnym doju. Deklaracja dostępna jest na stronie www.stadoonline.pl w zakładce „Dokumenty”.

Aktywność

Program SOL umożliwia zapisywanie wielu czynności, jakie są wykonywane w gospodarstwie, przez ustawianie przypomnień o ważnych zdarzeniach w kalendarzu aż do przekazywania inseminacji bezpośrednio do systemu teleinformatycznego PFHBiPM. Na podium najczęściej rejestrowanych zdarzeń uplasowały się kolejno: pokrycia (30% wszystkich zarejestrowanych zdarzeń), przemieszczenia w gospodarstwie (15%) i badanie cielności (13%). Od początku 2022 roku do grudnia zostało zrejestrowanych ponad milion zdarzeń (1 197 105), co w przeliczeniu na dni daje wynik około 3480 zdarzeń rejestrowanych dziennie.

Korzyścią z rejestracji podstawowych zdarzeń: wycielenia, zasuszenia, przybycia i ubycia na poziomie min. 90%, jest nie tylko rabat w postaci 0,2 zł od sztuki ocenianej, ale także ułatwienie dla zootechnika oceny obecnego na comiesięcznej próbie. Dzięki zapiskom w programie może on bezpośrednio z SOL-a pobrać na urządzenie „Wykaz zdarzeń” i nie uzupełniać już ręcznie zdarzeń z minionego miesiąca. Takich gospodarstw, które otrzymują rabat za wysoką aktywność w SOL-u jest ok. 20%, natomiast takich, które zapisują tylko niektóre zdarzenia
– ok. 42% (rys. 1.).

Rysunek 1. Wykres z liczbą zdarzeń i gospodarstw

Gospodarstwa SOL

Zawsze powtarzamy, że SOL jest uniwersalnym programem – nadaje się zarówno dla małych, średnich, jak i dużych gospodarstw. Mimo to największą grupę użytkowników programu stanowią gospodarstwa, w których liczba krów wynosi od 20 do 49 sztuk – jest to udział
52-proc. w gospodarstwach SOL. Drugą pod względem liczebności grupą są gospodarstwa, gdzie utrzymywanych jest od 50 do 149 krów. Nasze najmniejsze gospodarstwo w SOL‑u liczy zaledwie 5 krów, a największe – 1818. Ogólnie już co druga oceniana dojna samica ma założoną elektroniczną kartę krowy w programie (rys. 2).

SOL-asystenci

Czyli nasi wspaniali i nieocenieni doradcy – dostępni zarówno pod telefonem (22 290 00 92), jak i na czacie na www.stadoonline.pl. Do każdego z Regionów Oceny przypisany jest konkretny SOL-asystent: RO Wschód – Sławomir Olędzki, RO Centrum – Justyna Szurek, RO Zachód – Katarzyna Kamola, RO Północ – Dorota Stożek. Codziennie stawiają czoło przeróżnym problemom zgłaszanym przez naszych użytkowników i dzięki ich zaangażowaniu i ogromnej wiedzy większość problemów udaje się rozwiązać na bieżąco. O ogromnym zainteresowaniu naszych użytkowników usługami doraźnej pomocy SOL‑asystentów niech świadczy fakt, że odbyli oni w ubiegłym roku 7867 rozmów telefonicznych i przeprowadzili 784 czaty. Nasi SOL-asystenci są niezmiennie dostępni codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach 7–20 oraz w piątki w godzinach 7–15.

Moduły programu

SOL składa się z tzw. modułów. Po założeniu gospodarstwa użytkownik ma dostęp do modułu podstawowego, w którym zawiera się większość funkcji programu, oraz do modułu „Zdrowie” – pakiet testowy do wykorzystania przez 60 dni. Ten jako jedyny ma swój okres testowy, ponieważ jest płatny. Pozostałe dwa moduły – „Inseminator” oraz „Zgłoszenia do ARiMR” – są bezpłatne oraz dostępne dla użytkowników po odpowiednim włączeniu modułów.

Moduł „Inseminator” umożliwia bezpośrednie przekazywanie informacji o inseminacjach do systemu PFHBiPM. Aby zostać jego użytkownikiem, należy wypełnić deklarację użytkownika modułu oraz przesłać ją do naszych SOL-asystentów. W ubiegłym roku umożliwiliśmy także bezpośrednie przekazywanie deklaracji do modułu inseminatora drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.stadoonline.pl. Kluczowy w tym formularzu jest przycisk umożliwiający wczytanie pliku – czyli wypełnionej i zeskanowanej deklaracji do modułu „Inseminator” (znajduje się ona na samym dole formatki). Niezmiennie przypominamy, że oryginał deklaracji musi zostać dostarczony do Regionu Oceny użytkownika (rys. 3).

Moduł „Zgłoszenia do ARiMR” umożliwia natomiast przesyłanie do ARiMR-u informacji o zdarzeniach, które muszą być zgłoszone w Agencji. Co ważne, to użytkownik decyduje o tym, kiedy takie zgłoszenie zostanie przekazane.

Obydwa moduły z każdym miesiącem zdobywają coraz więcej zwolenników. Z modułu „Inseminator” korzysta 47% użytkowników, a z modułu „Zgłoszenia do ARiMR” – 13% użytkowników.

Plany

W roku 2023 planujemy skupić się na tym, co już zostało stworzone w programie, a co wymaga większych bądź mniejszych poprawek, związanych albo ze zmianami legislacyjnymi, albo z wprowadzonymi nowymi aktualizacjami innych systemów. Innymi słowy – będziemy nadal doskonalili program SOL, dostosowując go do zróżnicowanych potrzeb użytkowników.

W imieniu całego zespołu pracującego nad programem Stado OnLine za miniony rok 2022 bardzo dziękujemy, a w nowym życzymy – sobie i Wam – aby był lepszy od poprzedniego, ale gorszy od następnego – oczywiście z SOL-em.  

Nadchodzące wydarzenia