Konferencyjny koniec roku

W odczuciu uczestników Kongresu „Dialog o Gospodarce”, zorganizowanego w warszawskim hotelu Sheraton przez Federację Przedsiębiorców Polskich, jednym z największych wyzwań politycznych w nadchodzącym czasie jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i żywnościowego obywatelom Polski. Konieczność rozwoju gospodarki żywnościowej jako strategicznego zadania państwa – to wspólny wniosek wszystkich uczestników, w opinii których jest to jednocześnie fundament postępu całej gamy branż związanych pośrednio i bezpośrednio z rolnictwem. Gośćmi wydarzenia byli m.in. wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski i były wiceminister rolnictwa, a obecnie dyrektor Kujawsko-Pomorskiego ODR Ryszard Zarudzki. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego reprezentował Jerzy Wierzbicki, a Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka – wiceprezydent Andrzej Steckiewicz.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

Hale wystawiennicze Międzynarodowych Targów Poznańskich gościły 29 listopada 2022 roku uczestników ważnego wydarzenia dla całej branży, a mianowicie VII Forum Rolników i Agrobiznesu. Tego dnia redaktor miesięcznika „Top Agrar” Karol Bujoczek, prowadzący wydarzenie, miał ręce pełne roboty, zwłaszcza w trakcie cyklicznej formuły debaty obecnego i byłych ministrów rolnictwa. Wydarzenie rozpoczęła rozmowa z komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Januszem Wojciechowskim, z którym połączono się za pośrednictwem Internetu. Głos zabrał także minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz byli ministrowie: Balazs, Sawicki i Ardanowski. Debatę zdominował temat absurdów krajowego planu strategicznego. Spore emocje publiczności wzbudziły nie tylko debaty polityczne, ale także panele tematyczne, np. panel poświęcony mleku. PFHBiPM reprezentowali wiceprezydent Andrzej Steckiewicz oraz członek prezydium PFHBiPM, prezes WZHBiPM Przemysław Jagła.

Trzeciego grudnia 2022 roku w Nadarzynie odbyły się Centralne Targi Rolnicze wraz z wydarzeniem towarzyszącym, czyli coroczną debatą dotyczącą bieżącej sytuacji, organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wydarzenie rozpoczął prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Tegorocznym moderatorem części hodowlanej był prezes PZHiPM Jacek Zarzecki. PFHBiPM reprezentował wiceprezydent Andrzej Steckiewicz, który zwracał szczególną uwagę na szanse rozwojowe stojące przed polskim mleczarstwem. Apelował o podejmowanie szybkich działań zmierzających do zatrzymania odpływu aktywnych hodowców, spowodowanego m.in. brakiem następców i starzeniem się branży.


Z udziałem wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego oraz wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa Jerzego Małeckiego, pod przewodnictwem wiceprezydenta PFHBiPM Andrzeja Steckiewicza odbyła się Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olecku. Tematem przewodnim był rozwój biogazowni w małych i średnich gospodarstwach oraz proponowane zmiany w prawie spółdzielczym. Tuż przed częścią konferencyjną wiceminister odwiedził gospodarstwo państwa Wróblewskich we wsi Dąbrowskie, którzy chwalą sobie funkcjonowanie tej instalacji. Udział w posiedzeniu wzięli także poseł do PE Krzysztof Jurgiel, prezes WMIR Romuald Tański, dyrektor WMODR w Olecku Robert Nowacki oraz prezes OSM Olecko Jerzy Skorupski. Konkluzje płynące z wydarzenia są dostępne na stronie internetowej Warmińsko‑Mazurskiej Izby Rolniczej.

Wiceprezydent PFHBiPM Andrzej Steckiewicz wraz z zarządem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej reprezentowali Polskę na organizowanej przez Litewską Izbę Rolniczą w Wilnie międzynarodowej konferencji dotyczącej sytuacji rolniczej regionu w kontekście wydarzeń putinowskiej wojny w Ukrainie. Po tematach związanych ze wspólnie rozumianą polityką europejską i jej konkurencyjnością na rynkach światowych przyszedł czas na debatę szefów izb rolniczych i organizacji krajowych z Litwy, Polski, Łotwy, Estonii, Czech, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji oraz Ukrainy. Poruszające wystąpienie rolników ukraińskich, poparte materiałami filmowymi zniszczonych obór, chlewni, magazynów oraz kradzieży inwentarza i zbóż, wywołało wiele głosów solidarności z walczącymi o swoją niepodległość Ukraińcami i Ukrainkami. Z debaty płynie jedna konkluzja – szybka przegrana wojsk Putina leży w interesie całego cywilizowanego europejskiego świata, czego wyraz dawało także partnerstwo i wsparcie rolniczych środowisk z krajów regionu, okazane rolniczej braci z Ukrainy 9 grudnia 2022 roku w Wilnie. 

Zbliżające się wydarzenia