XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, POLANICA-ZDRÓJ, 24–25 maja 2018 r.

Temat konferencji: „Profilaktyka chorób przeżuwaczy – jak nie stosować antybiotyków?”

Wybrane wykłady i prezentacje:
• „Ocena ekonomiczna występowania paratuberkulozy u bydła” – Walter Baumgartner, J. L. Kohl.
• „Choroby skóry wymienia u przeżuwaczy” – Jan Twardoń, Grzegorz J. Dejneka, Jacek Mrowiec, Agnieszka Bartoszewicz.
• „Testy ciążowe u bydła” – Andrzej Rapak, Jan Twardoń.
• „Nowoczesny program zarządzania zdrowiem stada” – Krzysztof Słoniewski.
• „Nowe rozwiązania w immunoprofilaktyce biernej i czynnej chorób narządu oddechowego cieląt. Alternatywa dla antybiotyków” – Tadeusz Stefaniak, Joanna Bajzert, Krzysztof Blicharski, Paulina Jawor.
• „Eliminacja antybiotyków z praktyki weterynaryjnej” – Hans Caron.
• „Sposoby ograniczenia użycia antybiotyków w aspekcie zwalczania mastitis” – Sebastian Smulski.
• „Dlaczego immunosupresja w okresie przejściowym” – Zygmunt M.  Kowalski;
• „Metody ograniczania antybiotykoterapii w przebiegu chorób biegunkowych” – Michał Bednarski.

Więcej informacji:
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Med. Wet. UP we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 49, 50‑366 Wrocław; tel.: +48 71 3205 306 /302/318
www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl , e-mail:
konferencja.polanica@gmail.com

Nadchodzące wydarzenia