Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Genetyka i Genomika Zwierząt” (Animal Genetics and Genomics)

Konferencja odbędzie się w dniach 2–4 lipca 2018 r. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. Stanisław Kamiński.
Szczególnie interesująco dla hodowców bydła mlecznego zapowiada się ostatni dzień konferencji (4 lipca br.) pn. „Nauka wobec praktyki hodowlanej”. Tego dnia zaplanowano następujące wystąpienia i tematy:
• „Rewolucja genomowa w hodowli bydła mlecznego – fakty i obietnice z polskiej perspektywy” – prof. Stanisław Kamiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
• „Genomiczne wdrożenie – sukces firmowych indeksów na rynku hodowli we Francji” – dr Amelie Vallee, Genes Diffusion Ltd., Francja.
• „Najnowsze rozwiązania wdrażane do hodowli bydła mlecznego w Polsce i na świecie” – dr hab. Tomasz Strabel, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Formularz rejestracyjny online zamieszczony jest na stronie www.uwm.edu.pl/genomika2018/.
Informacji na temat konferencji udziela prof. dr hab. Stanisław Kamiński. Kontakt: stanislaw.kaminski@uwm.edu.pl,
tel. +48 895 234 714.

Nadchodzące wydarzenia