Trzy filary narodowego bezpieczeństwa – żywnościowe, militarne i energetyczne

Gmach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu gościł z końcem czerwca konferencję pn. „Forum dla Wsi – 3 filary bezpieczeństwa”. Wydarzenie, zorganizowane z inicjatywy Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepana Wójcika, zgromadziło na sali przedstawicieli rządu: ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa wraz z wiceministrami, posłami, przedstawicielami samorządów, organizacji rolniczych i zrzeszeń branżowych.

tekst i zdjęcia: Michał Krukowski

Wydarzenie otworzył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR słynną łacińską maksymą Si vis pacem, para bellum (jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny). Ze względu na zaplanowaną tego dnia dostawę do Polski czołgów typu Abrams głos jako pierwszy zabrał minister Mariusz Błaszczak, który podkreślił ważną rolę obecnego wzmacniania struktur polskiego wojska. Nadmienił, że zaniechanie działań zwiększających potencjał obronny Rzeczypospolitej prowadzić może do „niepewnej przyszłości”. Szczepan Wójcik, prezes IGR, w swoim wystąpieniu mówił, jak wiele zależy od skutecznego wsparcia państwa w zakresie przeciwdziałania ideologicznym nurtom zagrażającym bezpieczeństwu żywnościowemu i całej krajowej produkcji. Dodał, że wypieranie roli wsi jako miejsca do produkcji rolnej na rzecz turystyki nie prowadzi do budowy bezpieczeństwa. Minister Sasin mówił, że wieloletni strach przed zakręceniem kurka z gazem już Polkom i Polakom nie towarzyszy, co jest zasługą dywersyfikacji źródeł dostaw energii. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślił dobitnie, że celem zarządzanego przez niego resortu jest odbudowa polskiej hodowli narodowej. Konkludując, stwierdził, że gdyby dziś hodowla była na poziomie lat ubiegłych, nie mielibyśmy takiego problemu ze zbytem zbóż. Mówił też o konieczności znalezienia rozwiązania pozwalającego na współistnienie rynków zbóż – europejskiego, polskiego i ukraińskiego.

Niezapowiedzianym gościem wydarzenia był prezes Grupy ORLEN Daniel Obajtek, który uzasadniał potrzeby realizowania nowych inwestycji energetycznych polskiego giganta naftowego. W dalekiej perspektywie znacząco wpływają one na bezpieczeństwo Polski. Bez tych inwestycji „polska gospodarka będzie uzależniona od innych gospodarek, nie będziemy po prostu konkurencyjni” – mówił.

Wydarzenie zwieńczył tematyczny panel wiceministrów. Polską Federację reprezentował wiceprezydent Andrzej Steckiewicz wraz z rolnikami i hodowcami z województw kujawsko‑pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Nadchodzące wydarzenia