Premiera programu SOL na Podlaskim Forum Bydła

W ostatni weekend listopada ub. r. w „Jędrusiowej Zagrodzie” w Piątnicy hodowcy bydła mlecznego zapoznali się z programem zarządzania stadem SOL, wspierającym zwiększenie efektywności produkcji. Była to także okazja do zapoznania się z ofertą dystrybutorów maszyn, środków do produkcji i usług. Tradycyjnie impreza promuje potrawy z wołowiny oraz produkty mleczarskie.

Tekst i zdjęcia: Ryszard Lesiakowski

Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, wręczał Złote Honorowe Odznaki PFHBiPM

Podlaskie Forum Bydła służy wymianie doświadczeń oraz zdobywaniu nowych umiejętności, dzięki prelekcjom prowadzonym przez wybitnych naukowców i praktyków. Na rentowność produkcji mleka wpływa umiejętne zarządzanie stadem i temu zagadnieniu poświęcimy tegoroczne prelekcje – powiedział Krzysztof Banach, prezes Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, pełniący także funkcję wiceprezydenta PFHBiPM. Uczestniczący w uroczystym otwarciu Podlaskiego Forum Bydła Sylwester Mierzejewski, wiceprezydent PFHBiPM, wyraził przekonanie, że program SOL do zarządzania stadem będzie bardzo użytecznym narzędziem, dlatego warto się z nim zapoznać.

Twórcy programu Stado OnLine (w skrócie SOL) – dr Krzysztof Słoniewski (PFHBiPM) oraz Piotr Goździkiewicz (PFHBiPM) – podkreślili, że jest on przeznaczony specjalnie dla hodowców bydła mlecznego, a nie dla pracowników Federacji. Służy do rejestrowania zdarzeń w stadzie, planowania prac i kontroli ich wykonania. Dane o stadzie można wprowadzać na urządzeniach mobilnych w każdym miejscu i o dowolnej porze. Jest to możliwe dzięki podłączeniu aplikacji do Internetu.

Pracownicy PFHBiPM odznaczeni Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM

O możliwościach praktycznego wykorzystania programu SOL w ocenie analizy poprawności żywienia krów mlecznych informował prof. Włodzimierz Nowak (UP w Poznaniu). Uważa on, że program posiada rewelacyjny sposób wpisywania danych i interpretacji kondycji krów w stadzie. Natomiast prof. Zygmunt M. Kowalski (UR w Krakowie) informował, że SOL jest pomocny w monitorowaniu zaburzeń metabolicznych. Program z zebranych danych automatycznie generuje różne zestawienia. – Moim zdaniem współpraca lekarza weterynarii, hodowcy i zootechnika, którzy analizują dane, będzie przebiegała w przyszłości w oparciu o program SOL. Warto nauczyć się z niego korzystać – powiedział prelegent z Krakowa.
Prof. Jan Twardoń (UP Wrocław) wskazał na możliwość wykorzystania programu do zarządzania zdrowiem i rozrodem stada krów. W opinii prelegenta zakładka analizy w module „Zdrowie” ułatwia kontrolowanie wskaźników płodności stada, m.in. okresów międzywycieleniowego i międzyciążowego, indeksu zacieleń, wieku pierwszego wycielenia, wskaźnika niepowtarzalności i wielu innych. Niezadowalające parametry rozrodu skłaniają do ich poprawy, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia rentowności produkcji mleka.

Pracownicy PFHBiPM odznaczeni Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM

Własnymi doświadczeniami w praktycznym wykorzystaniu programu SOL podzielił się Radosław Bartz, zootechnik zarządzający fermami bydła mlecznego. Z funkcjonowaniem programu SOL można było zapoznać się na stoisku informacyjnym przez cały czas trwania Forum.

Tegoroczne Podlaskie Forum Bydła było skierowane także do producentów wołowiny. Dr Paulina Pogorzelska-Przybyłek (UMW w Olsztynie) wygłosiła prelekcję pt. „Produkcja wołowiny wysokiej jakości w oparciu o krzyżowanie towarowe bydła”. Natomiast prof. Jan Twardoń (UP we Wrocławiu) informował o specyfice rozrodu bydła mięsnego. Z kolei prof. Włodzimierz Nowak (UP w Poznaniu) wskazał na możliwości obniżenia kosztów produkcji mięsa wołowego m.in. dzięki skarmianiu wysokiej jakości pasz objętościowych. W opinii prof. Zygmunta Kowalskiego (UR w Krakowie) żywienie wpływa na jakość i smakowitość mięsa wołowego.

Pracownicy PFHBiPM odznaczeni Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM

Wykładom o programie SOL i produkcji mięsa wołowego towarzyszyła promocja wołowiny. Znani warszawscy restauratorzy – Grażyna i Jarosław Uścińscy – podczas warsztatów kulinarnych ujawnili tajniki przyrządzania smacznych potraw z wołowiny. W czasie dwudniowego Forum funkcjonowały stoiska PFHBiPM, na których specjaliści z Działów Hodowli i Oceny oraz Centrum Genetycznego udzielali porad. Doświadczeniem dzielili się także federacyjni doradcy żywieniowi.

Podlaskie Forum Bydła uświetnił swoją obecnością Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego zdaniem Podlaskie Forum Bydła przyczynia się do rozwoju mleczarstwa na Podlasiu, a to za sprawą m.in. wysokiego poziomu merytorycznego wykładów i seminariów. – Bez ciężkiej pracy rolników sukces krajowego mleczarstwa nie byłby możliwy. Obecnie największym zagrożeniem dla branży są magazyny pełne mleka w proszku. Polska opowiada się za przeznaczeniem proszku mlecznego na cele paszowe, w czym nie ma sprzymierzeńców wśród innych państw UE – powiedział wiceminister rolnictwa. Podlaskie Forum Bydła było także okazją do wyróżnienia zasłużonych pracowników Złotą Honorową Odznaką PFHBiMP.

Nadchodzące wydarzenia