Jak to się robi w SOL?

Chcemy ułatwić pracę z SOL hodowcom, którzy już są jego użytkownikami, oraz zachęcić pozostałych czytelników HiChB do zainteresowania się tym programem. W tym celu zamierzamy publikować w kolejnych numerach naszego czasopisma artykuły zawierające wskazówki dotyczące pracy z programem SOL, które będą się ukazywały pod wspólnym tytułem „Jak to się robi w SOL?”.

Czytaj dalej