Gwarantowana jakość usług i informacji

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług są uzyskane certyfikaty i akredytacje jednostek nadrzędnych i akredytujących.

Certyfikat Jakości ICAR
Od 13 lat posiadamy certyfikat jakości ICAR. Dokument ten stanowi uwierzytelnienie wiarygodności usług prowadzonych przez PFHBiPM na podstawie norm oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Obszary naszej działalności certyfikowane przez ICAR:
identyfikacja zwierząt;
ocena użytkowości mlecznej;
prowadzenie ksiąg hodowlanych;
ocena typu i budowy;
przetwarzanie danych;
analiza laboratoryjna mleka.

Akredytacja ICAR
Od 2021 roku nasze Laboratorium Genetyki Bydła posiada akredytację ICAR jako „Accredited laboratory for SNP‑based genotyping”, czyli laboratorium akredytowanego w zakresie genotypowania zwierząt poprzez analizę mutacji SNP.

Przyznana akredytacja potwierdza, że wyniki prowadzonych w naszym laboratorium analiz są na tak samo wysokim poziomie, jak dane pochodzące z czołowych laboratoriów na całym świecie.

Jest to również potwierdzenie, że wyniki uzyskane w naszych laboratoriach mogą brać udział w międzynarodowej wymianie danych.

Certyfikat ISAG
Dla utrzymania usług na najwyższym poziomie Laboratorium Genetyki Bydła bierze udział w testach międzylaboratoryjnych w zakresie analizy pochodzenia zwierząt, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Genetyki Zwierząt (ISAG). Do chwili obecnej LGB dwukrotnie poddawało się testom i dwukrotnie uzyskiwało najwyższą możliwą ocenę, co stawia jakość wykonywanej pracy i świadczonych usług w jednym szeregu z najle­pszymi światowymi laboratoriami.

Certyfikaty akredytacji PCA
Laboratoria PFHBiPM są zarządzane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Wysoki poziom jakości badań, wiarygodność wyników oraz dobrą praktykę laboratoryjną potwierdzają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji, które w Polsce jest ustawowo jedyną instytucją udzielającą akredytacji, a dzięki członkostwu w międzynarodowych organizacjach zrzeszających krajowe jednostki akredytujące certyfikaty PCA uznawane są w całej Europie i na świecie.

W celu zapewnienia wysokich standardów jakościowych nasze laboratoria wykonują badania na podstawie certyfikowanych materiałów odniesienia. Szczególnie ważnym elementem w kontroli jakości wyników jest uczestnictwo w badaniach biegłości organizowanych przez laboratoria krajowe i europejskie, które umożliwiają porównanie osiąganych przez laboratoria wyników z wynikami uczestników z całego świata.

Kontrole wewnętrzne
Wsparciem utrzymania wysokiej jakości naszych usług oraz danych w ocenie wartości użytkowej są prowadzone przez nas kontrole wewnętrzne.

W 2022 roku wykonano łącznie 305 superkontroli, 1343 kontrole próbnego udoju oraz 826 kontroli pracy zootechnika. 

Nadchodzące wydarzenia